ទំនុកតម្កើង​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ | ការដើរតាមព្រះគ្រីស្ទគឺជាការបង្គាប់ពីព្រះជាម្ចាស់

14-02-2021

ព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់មកថា យើងត្រូវតែដើរតាមព្រះគ្រីស្ទ

ហើយឆ្លងកាត់ការល្បងល និងទុក្ខវេទនា

ប្រសិនបើយើងស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងពិតប្រាកដ

នោះយើងគួរតែចុះចូលចំពោះអធិបតេយ្យភាព និងការរៀបចំរបស់ទ្រង់

ការឆ្លងកាត់ការល្បងល និងទុក្ខវេទនា

គឺជាការទទួលបានព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់

ហើយព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថា បើផ្លូវដែលយើងដើរកាន់តែពិបាក

នោះវាអាចបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងកាន់តែខ្លាំង

ផ្លូវដែលយើងដើរនាពេលសព្វថ្ងៃ ត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ទុកជាមុន

ការដើរតាមព្រះគ្រីស្ទនៃគ្រាចុងក្រោយ

គឺជាព្រះពរដ៏ធំបំផុតលើសអ្វីៗទាំងអស់

ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍អំពីការជំនុំជម្រះនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់

និងរងការឈឺចាប់ពីការល្បងល និងទុក្ខវេទនា

ប៉ុន្តែ ខ្ញុំស្គាល់រសជាតិនៃការកម្សាន្តចិត្តនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ហើយបានឃើញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ និងព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់

ខ្ញុំរីករាយនឹងព្រះវត្តមានរបស់ទ្រង់ ព្រមទាំង

ទទួលបានអំណរ និងសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ពិត

ដោយមានជំនួយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ខ្ញុំមានទំនុកចិត្តក្នុងការឈរមាំនៅក្នុងទីបន្ទាល់របស់ខ្ញុំ

នៅក្នុងគ្រានៃគ្រោះថ្នាក់ នៅពេលដែលខ្ញុំ

ប្រឈមនឹងសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់

ខ្ញុំមើលឃើញព្រះហស្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ព្រះជាម្ចាស់តែងតែគង់នៅស្ងាត់ៗនៅជាមួយខ្ញុំជានិច្ច

ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាកម្លាំងខ្ញុំ

ហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់បានបន្តឲ្យខ្ញុំដើរតាម រហូតមកដល់ពេលសព្វថ្ងៃ

ព្រះគ្រីស្ទគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ ហើយទ្រង់ជាព្រះជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំ

ព្រះគ្រីស្ទគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ ហើយទ្រង់ជាព្រះជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំ

ព្រះជាម្ចាស់រងទុក្ខយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ជា

ប្រយោជន៍នៃសេចក្តីសង្រ្គោះមនុស្សជាតិ

ក្នុងនាមជាមនុស្ស ខ្ញុំគួរតែរស់នៅដោយថ្វាយជីវិតខ្ញុំសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់

ក្នុងនាមជាមនុស្ស ខ្ញុំគួរតែរស់នៅដោយថ្វាយជីវិតខ្ញុំសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់

ការស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងអស់ពីចិត្ត និងធ្វើបន្ទាល់អំពីទ្រង់

នោះហើយជាផ្លូវដែលខ្ញុំគួរតែដើរ

នៅក្នុងការតាមស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ វាលើសពី

សក្ដិសម ក្នុងការទ្រាំទ្រនឹងទុក្ខលំបាកទៅទៀត

នៅក្នុងការដើរតាមព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងអស់ពីចិត្ត

ខ្ញុំជួបមុខទល់នឹងមុខជាមួយព្រះជាម្ចាស់

ព្រះគ្រីស្ទគឺជាសេចក្តីពិត និងជាព្រះដ៏ជាក់ស្ដែង

ការស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងអស់ពីចិត្ត និងធ្វើបន្ទាល់អំពីទ្រង់

នោះហើយជាផ្លូវដែលខ្ញុំគួរតែដើរ

នៅក្នុងការតាមស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ វាលើសពី

សក្ដិសម ក្នុងការទ្រាំទ្រនឹងទុក្ខលំបាកទៅទៀត

នៅក្នុងការដើរតាមព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងអស់ពីចិត្ត

ខ្ញុំជួបមុខទល់នឹងមុខជាមួយព្រះជាម្ចាស់

ព្រះគ្រីស្ទគឺជាសេចក្តីពិត និងជាព្រះដ៏ជាក់ស្ដែង

ការស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងអស់ពីចិត្ត និងធ្វើបន្ទាល់អំពីទ្រង់

នោះហើយជាផ្លូវដែលខ្ញុំគួរតែដើរ

នៅក្នុងការតាមស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ វាលើសពី

សក្ដិសម ក្នុងការទ្រាំទ្រនឹងទុក្ខលំបាកទៅទៀត

នៅក្នុងការដើរតាមព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងអស់ពីចិត្ត

ខ្ញុំជួបមុខទល់នឹងមុខជាមួយព្រះជាម្ចាស់

ព្រះគ្រីស្ទគឺជាសេចក្តីពិត និងជាព្រះដ៏ជាក់ស្ដែង

ខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ ហើយធ្វើបន្ទាល់អំពីទ្រង់ជារៀងរហូត

ខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ ហើយធ្វើបន្ទាល់អំពីទ្រង់ជារៀងរហូត

ដកស្រង់ពី «ចូរដើរតាមកូនចៀម ហើយច្រៀងបទថ្មី»

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល