មេរៀនអធិប្បាយព្រះបន្ទូលជាស៊េរី៖ ការស្វែងរកសេចក្ដីជំនឿដ៏ពិត | តើអ្នកបានឮព្រះសូរសៀងព្រះជាម្ចាស់ហើយឬនៅ?

19-05-2023

អ្នកជឿព្រះអម្ចាស់ភាគច្រើន បានកំណត់អត្ថន័យយ៉ាងចង្អៀតអំពីការយាងត្រលប់មកវិញរបស់ទ្រង់ថាជាការយាងចុះមករបស់ទ្រង់នៅលើពពក ប៉ុន្តែបើយោងតាមសេចក្តីទំនាយរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវផ្ទាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ព្រះអង្គនឹងយាងត្រលប់មកវិញ ហើយថ្លែងព្រះបន្ទូល ក្នុងនាមជាបុត្រមនុស្ស។ ព្រះអង្គនឹងសម្ដែងចេញសេចក្តីពិតជាច្រើន ហើយណែនាំមនុស្សជាតិឱ្យចូលក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិត។ សព្វថ្ងៃនេះ ដោយសារតែការបន្តស្វែងរករបស់ពួកគេ មនុស្សជាច្រើនបានស្តាប់ឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយ ហើយពួកគេក៏បានស្វាគមន៍ការយាងត្រលប់មកវិញរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវរួចហើយដែរ។ ដូច្នេះ តើអ្នកបានស្តាប់ឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយឬនៅ? តើអ្នកចង់ដឹងថាត្រូវធ្វើដោយរបៀបណាទេ? នៅក្នុងរឿងនេះ យើងនឹងស្វែងរកសេចក្តីពិតជាមួយគ្នា បន្ទាប់មក ស្វែងរកចម្លើយ។

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល