វីដេអូឯកសារគ្រីស្ទានដកស្រង់ចេញពី «ព្រះមួយអង្គដែលមានអធិបតេយ្យភាពលើរបស់សព្វសារពើ»៖ សាសន៍យូដាកំពុងត្រូវនិរទេសទៅក្រៅប្រទេស ហើយដំណឹងល្អអំពីនគរនៃស្ថានសួគ៌កំពុងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ

01-03-2021

កម្រងឯកសារតន្ត្រី | ព្រះមួយអង្គដែលមានអធិបតេយ្យភាពលើរបស់សព្វសារពើ | ចម្រៀងគ្រីស្ទាន

https://km.kingdomsalvation.org/videos/one-who-holds-sovereignty-over-everything.html

ឯកសារ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​វីដេអូ​នេះ​ មក​ពី៖

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល