ទំនុកតម្កើង​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ | សេចក្តីរីករាយនៃការសរសើរតម្កើងព្រះជាម្ចាស់ | ក្មេងៗរាំ

09-10-2020

ព្រះជាម្ចាស់បាន​ឲ្យពរដល់មនុស្សវ័យ​ក្មេងៗដូចជាពួកយើង

ពេលនេះយើងបានត្រឡប់ទៅដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយ

នេះគឺជីវិតក្នុងព្រះវិហារដែលយើងដឹកនាំ

យើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ អធិស្ឋាន ចូលទៅជិតទ្រង់

តើសប្បាយយ៉ាងណាទៅដែលបាននៅជាមួយ​ព្រះជាម្ចាស់!

ព្រះបន្ទួលរបស់ទ្រង់នាំផ្លូវពួកយើង និងការពារពួកយើង

រក្សាពួកយើងឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងទាក់ទាញចិត្តនៃលោកិយ

នៅពេលនេះ ពួកយើងមិនវង្វេងនៅក្នុងហ្គេមអនឡាញឡើយ

ពួកយើងដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ ដើរលើផ្លូវមានពន្លឺ

រស់នៅចំពោះព្រះអង្គ រីករាយ​នឹង​សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ‌ចេស្តា

យើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណ និងសរសើរ​តម្កើង​ព្រះអង្គ​

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ‌ចេស្តា

យើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណ និងសរសើរ​តម្កើង​ព្រះអង្គ​

យើងខ្ញុំសូមសរសើរ​តម្កើង​ព្រះអង្គ​ ដោយអស់ពីរូបកាយ

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ‌ចេស្តា យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូម​សរសើរ​តម្កើង​ទ្រង់

ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពួកយើងរីករាយ​នឹងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ការប្រកប​នៃការពិតជះពន្លឺដល់​ដួងចិត្ដរបស់ពួកយើង

ពួកយើង​បោះបង់ការកុហក និងការបញ្ឆោតរបស់យើង

ពួកយើងអនុវត្តការមានភាពស្មោះត្រង់

វាគឺសប្បាយក្នុងការអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់!

សព្វថ្ងៃនេះ យើងរស់នៅចំពោះព្រះភ័ក្ដ្រព្រះជាម្ចាស់

គ្មានការកុហក ការបញ្ចោត យើង​មានភាពបរិសុទ្ធ ស្មោះត្រង់

ហើយ​ពួកយើង​មានជីវិតរស់រវើក និងគ្មានកំហុស​

ដោយមានការនាំផ្លូវ និង​ការឲ្យពរ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់

ពួកយើងលូតលាស់ធំធាត់យ៉ាងសប្បាយក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ‌ចេស្តា

យើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណ និងសរសើរ​តម្កើង​ព្រះអង្គ​

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ‌ចេស្តា

យើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណ និងសរសើរ​តម្កើង​ព្រះអង្គ​

យើងខ្ញុំសូមសរសើរ​តម្កើង​ព្រះអង្គ​ ដោយអស់ពីរូបកាយ

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ‌ចេស្តា យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូម​សរសើរ​តម្កើង​ទ្រង់

ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ថិតនៅ​ជាមួយ​ពួកយើង ពេលដែលយើងធំធាត់ឡើង

ពួកយើងបានផ្លាស់ប្តូរផ្លូវក្មេងខ្ចី ឥតបានការរបស់ពួកយើង

ពួកយើងអាចធ្វើការជាមួយ​អ្នក​ដទៃបាន

ហើយឥឡូវនេះពួកយើងលែងចចែសទៀតហើយ

ពួកយើងអធិស្ឋាន និងពឹងផ្អែកលើព្រះជាម្ចាស់

អនុវត្តការបំពេញកិច្ចការរបស់ពួកយើង

ពួកយើងរស់នៅយ៉ាងសប្បាយ​នៅក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់

ទីកន្លែងដែលមានយុត្តិធម៌ និងសេចក្តី​សុច្ចរិត

គ្មានសេចក្តីក្លែងក្លាយ សេចក្តីវៀចវេទេ

នគរព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះដំណាក់ដែលមានសិរីល្អ

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ‌ចេស្តា

យើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណ និងសរសើរ​តម្កើង​ព្រះអង្គ​

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ‌ចេស្តា

យើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណ និងសរសើរ​តម្កើង​ព្រះអង្គ​

យើងខ្ញុំសូមសរសើរ​តម្កើង​ព្រះអង្គ​ ដោយអស់ពីរូបកាយ

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ‌ចេស្តា យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូម​សរសើរ​តម្កើង​ទ្រង់

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ‌ចេស្តា

យើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណ និងសរសើរ​តម្កើង​ព្រះអង្គ​

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះ‌ចេស្តា

យើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណ និងសរសើរ​តម្កើង​ព្រះអង្

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល