វីដេអូអំពីការធ្វើបន្ទាល់ដំណឹងល្អ | ការរៀនចុះចូលតាមរយៈភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំ

04-11-2022

គាត់ជាបុគ្គលដំបូងគេមកពីប្រទេសហ្វីលីពីនដែលទទួលយកសេចក្តីសង្រ្គោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅគ្រាចុងក្រោយ ហើយការនេះបានក្លាយជាប្រភពនៃអំនួតមួយសម្រាប់គាត់។ គាត់បានចាត់ទុកថា គាត់ស័ក្ដិសមបំផុតក្នុងការទទួលភារកិច្ចមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃកោតសរសើរគាត់ ហើយពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេចាត់តាំងការងារជាថ្មីដើម្បីកាន់កាប់ការងារទូទៅ នោះគាត់មានអារម្មណ៍កើតទុក្ខ និងជំទាស់។ តាមរយៈការជំនុំជម្រះ និងការបើកសម្ដែងពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ តើគាត់រៀនសូត្របានអ្វីខ្លះអំពីខ្លួនឯង? តើគាត់រៀនស្ដាប់បង្គាប់នៅក្នុងភារកិច្ចរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្ដេចទៅ? ដើម្បីស្វែងយល់ សូមមើលវីដេអូនេះ។

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល