ភាពយន្តពួកជំនុំ | អាថ៌កំបាំងនៃការលេចមករបស់ព្រះជាម្ចាស់ (សម្រង់វីដេអូពិសេស)

14-03-2023

អ្នកជឿលើព្រះអម្ចាស់ជាច្រើនជឿថា ព្រះអម្ចាស់នឹងយាងត្រឡប់មកក្នុងសិរីល្អ ដោយការយាងចុះមកនៅលើពពក និងការលេចមកចំពោះមនុស្សទាំងអស់ ដូច្នេះ ពួកគេតែងតែសម្លឹងមើលពពកនៅលើមេឃ ដោយរង់ចាំព្រះអម្ចាស់យាងចុះមកនៅលើពពក និងត្រូវបាននាំយកទៅស្ថានសួគ៌ ហើយជួបទ្រង់។ តើជំនឿនេះស្របនឹងសេចក្ដីពិតឬទេ? តើមនុស្សម្នាក់អាចយល់ពីការលេចមក និងកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយវិធីណា? តើអាថ៌កំបាំងប្រភេទណា ដែលការលេចមករបស់ព្រះជាម្ចាស់មាន?

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល