ទំនុកតម្កើង​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ | មាគ៌ានៃសេចក្តីជំនឿដ៏ជោគជ័យនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់

14-02-2021

គោលដៅ​របស់​ប៉ុល ​និង​​ពេត្រុស​ ត្រូវ​វាស់​វែង​តាមរយៈ​

ថា​តើ​ពួកគេ​អាច​បំពេញ​ភារកិច្ច​របស់​ពួកគេ​ក្នុង​នាម​ជា​សត្តនិករ​បាន​ដែរ​ឬ​ទេ​

និង​មិនមែន​កំណត់​ទៅ​តាម​ទំហំ​នៃ​ការ​រួមចំណែក​របស់​ពួកគេ​ឡើយ

គោលដៅ​របស់​ពួកគេ​

ត្រូវ​កំណត់​ស្រ​ប​ទៅ​តាម​អ្វី​ដែល​ពួកគេ​ស្វែង​រកតាំង​ពី​ដើមដំបូងមក​

មិន​មែន​ទៅ​តាម​បរិមាណ​ការ​ងារ​ដែល​ពួកគេ​ធ្វើ

ឬទៅតាម​ការ​ប៉ាន់​ស្មាន​របស់​អ្នក​ដទៃ​ចំពោះ​ពួកគេ​ឡើយ​

ហេតុដូច្នេះ​ ការ​ស្វែង​រក​ដោយ​សកម្ម​ក្នុង​

ការ​បំពេញ​ភារកិច្ច​របស់​មនុស្ស​ម្នាក់​ក្នុង​នាម​ជា​សត្តនិករ​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​

គឺ​ជា​ផ្លូវ​ទៅកាន់​ភាព​ជោគ​ជ័យ

ការ​ស្វែង​រកផ្លូវ​នៃ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ដ៏​ពិត​ប្រាកដ​ចំពោះ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​

គឺ​ជា​ផ្លូវ​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវជាងគេ​បំផុត

ការ​ស្វែង​រក​ការ​បំផ្លាស់បំប្រែ​និស្ស័យ​ចាស់​របស់​មនុស្ស​ម្នាក់

និង​ការ​ស្វែង​រក​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ដ៏​បរិសុទ្ធ​ចំពោះ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​

គឺ​ជា​ផ្លូវ​ទៅកាន់​ភាព​ជោគជ័យ​

គឺ​ជា​ផ្លូវ​ទៅកាន់​ភាព​ជោគជ័យ​

ផ្លូវ​ទៅកាន់​ភាព​ជោគជ័យ​

គឺ​ជា​ផ្លូវ​នៃ​ការ​ស្រោច​ស្រង់​ភារកិច្ច​ដើម​ត្រឡប់​មក​វិញ​

ក៏​ដូច​ជា​រូបកាយ​ដើម​នៃ​សត្តនិករ​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​​ដែរ​

គឺ​ជា​ផ្លូវ​នៃ​ការ​ស្រោច​ស្រង់​ភារកិច្ច​ដើម​ត្រឡប់​មក​វិញ​

ក៏​ដូច​ជា​រូបកាយ​ដើម​នៃ​សត្តនិករ​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​​ដែរ​

វា​គឺ​ជា​ផ្លូវ​នៃ​ការ​ស្រោច​ស្រង់​

ហើយ​វា​ក៏​ជា​គោលដៅ​នៃ​កិច្ចការ​ទាំង​អស់​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​ ​

តាំង​ពី​ដើម​ដំបូង​រហូត​ដល់​ចុង​បញ្ចប់​ដែរ

ប្រសិន​បើ​ការ​ស្វែង​រក​របស់​មនុស្ស​ ​

ប្រឡាក់​ជាប់​ទៅ​ដោយ​ការ​ទាម​ទារ​ផ្ទាល់​ខ្លួ​ន​យ៉ាង​ច្រើន​

និង​ការ​ទន្ទឹង​រង់​ចាំ​ដែល​គ្មាន​ហេតុ​ផល

នោះ​ផល​ដែល​សម្រេច​បាន​

នឹង​មិនមែន​ជា​ការ​បំផ្លាស់បំប្រែនិស្ស័យ​របស់​មនុស្ស​ឡើយ​

ចំណុច​នេះ គឺ​ជា​មិន​ស្រប​គ្នា​ជា​មួយ​នឹង​កិច្ចការ​នៃ​ការ​ស្រោច​ស្រង់​នោះ​ទេ​ ​

មិនបាច់​ឆ្ងល់នោះ​ទេ

វាមិនមែនជា​កិច្ចការ​ដែល​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​បាន​បំពេញ​ឡើយ​

ហេតុ​ដូច្នេះ​ហើយ នេះ​បញ្ជាក់​ថា​ការ

ស្វែង​រក​បែប​នេះ​ ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​មិនបានអនុញ្ញាត​ឡើយ

ស្វែង​រក​បែប​នេះ​ ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​មិនបានអនុញ្ញាត​ឡើយ

តើ​ការ​ស្វែង​រក​ដែល​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​មិន​អនុញ្ញាត​​នោះ​ មាន​​សារៈ​សំខាន់​​អ្វី​ទៅ?​

មាន​​សារៈ​សំខាន់​​អ្វី​ទៅ?​

តើ​ការ​ស្វែង​រក​ដែល​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​មិន​អនុញ្ញាត​​នោះ​ មាន​​សារៈ​សំខាន់​​អ្វី​ទៅ?​

ដកស្រង់ពី «ចូរដើរតាមកូនចៀម ហើយច្រៀងបទថ្មី»

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល