ភាពយន្តពួកជំនុំ | តើការរាប់ជាសុចរិតដោយសេចក្តីជំនឿ ផ្ដល់ឯកសិទ្ធិចូលទៅក្នុងនគរ​ស្ថាន​សួគ៌ដែរឬទេ? (សម្រង់វីដេអូពិសេស)

16-05-2023

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល