ភាពយន្តគ្រីស្ទបរិស័ទ វីដេអូ ២ ដកស្រង់ពីរឿង «ការឆ្លុះបញ្ចាំងពីសេចក្ដីសង្រ្គោះ» តើការរាប់ជាសុចរិតដោយសេចក្តីជំនឿ ផ្ដល់ឯកសិទ្ធិចូលទៅក្នុងនគរ​ស្ថាន​សួគ៌ដែរឬទេ?

16-05-2023

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល