ភាពយន្តគ្រីស្ទបរិស័ទ វីដេអូ ៣ ដកស្រង់ពីរឿង «ការឆ្លុះបញ្ចាំងពីសេចក្ដីសង្រ្គោះ» តើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះ​ដោយ​របៀប​ណា​ ដើម្បី​បន្សុទ្ធ និង​សង្គ្រោះ​មនុស្ស​លោកនៅ​ថ្ងៃ​គ្រា​ចុងក្រោយ?

16-05-2023

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល