ភាពយន្តគ្រីស្ទបរិស័ទ វីដេអូ ៤ ដកស្រង់ពីរឿង «ការឆ្លុះបញ្ចាំងពីសេចក្ដីសង្រ្គោះ» តើ​អស់អ្នក​ដែល​អធិប្បាយ​អំពី​ការ​យាង​មក​របស់​ព្រះអម្ចាស់ ជា​ព្រះគ្រីស្ទ​ក្លែងក្លាយឬ?

16-05-2023

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល