ភាពយន្តគ្រីស្ទបរិស័ទ វីដេអូ ៥ ដកស្រង់ពីរឿង «ការឆ្លុះបញ្ចាំងពីសេចក្ដីសង្រ្គោះ» ការលះបង់កេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងឋានៈ តាមរយៈការជំនុំជម្រះ និងការវាយផ្ចាលរបស់ព្រះជាម្ចាស់

16-05-2023

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល