បទចម្រៀង សរសើរតម្កើង | លទ្ធផលទទួលបានដោយការស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ | A Cappella

21-10-2021

លុះដល់ថ្ងៃមួយ

អ្នកនឹងដឹងថា ព្រះអាទិករ

លែងជាប្រស្នាទៀតហើយ

ដឹងថាព្រះអាទិករមិនធ្លាប់លាក់បំពួនពីអ្នកឡើយ

ដឹងថាព្រះអាទិករ

មិនដែលធ្លាប់លាក់ព្រះភក្ត្ររបស់ទ្រង់ពីអ្នកទេ

ដឹងថាព្រះអាទិករនៅមិនឆ្ងាយពីអ្នក

ព្រះអាទិករលែងគ្រាន់តែជាព្រះដែលអ្នកចង់បានជាដរាប

ក្នុងគំនិតរបស់អ្នក ហើយ

ជាព្រះដែលអ្នកមិនអាចឈោងដល់ដោយអារម្មណ៍របស់អ្នកទៀតឡើយ

ដឹងថា ទ្រង់ពិតជា និងប្រាកដជាកំពុងឈរការពារអ្នក

ពីខាងឆ្វេង ដល់ខាងស្ដាំអ្នក

ទាំងផ្គត់ផ្គង់ជីវិតអ្នក ហើយគ្រប់គ្រងជោគវាសនារបស់អ្នកផង

ទ្រង់មិនមែននៅជើងមេឃសន្លឹម

ក៏មិនបានលាក់បំពួនអង្គទ្រង់យ៉ាងខ្ពស់នៅក្នុងពពកដែរ

ទ្រង់នៅក្បែរអ្នកបង្កើយ ហើយគ្រប់គ្រងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងអំពីអ្នក

ទ្រង់ជាអ្វីៗ គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកមាន

ហើយទ្រង់ជារបស់តែមួយគត់ដែលអ្នកមាន

ព្រះជាម្ចាស់បែបនេះ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ទ្រង់ ចេញពីចិត្ត

ប្រតោងទ្រង់ឲ្យជាប់ ប្រទាញទ្រង់ឲ្យកៀក ស្ងើចសរសើរទ្រង់

ខ្លាចបាត់បង់ទ្រង់

ហើយមិនព្រមបោះបង់ទ្រង់តទៅទៀត លែងរឹងចចេសនឹងទ្រង់

ឬលែងគេចពីទ្រង់ ឬនៅឆ្ងាយពីទ្រង់

គ្រប់យ៉ាងដែលឯងចង់បានគឺយកចិត្តទុកដាក់នឹងទ្រង់

តបស្នងគ្រប់យ៉ាងដែលទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នក

ហើយ ចុះចូលនឹងអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់

អ្នកលែងបដិសេធមិនឲ្យទ្រង់ដឹងនាំ

មិនឲ្យទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់ មិនឲ្យទ្រង់ការពារ និងមិនឲ្យទ្រង់ថែរក្សា

លែងបដិសេធនូវអ្វីដែលទ្រង់បង្គាប់ និងបញ្ជាឲ្យអ្នកធ្វើទៀតហើយ

អ្វីដែលទ្រង់បង្គាប់ និងបញ្ជាឲ្យអ្នកធ្វើទៀតហើយ

គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់បានគឺដើរតាមទ្រង់ ដើរក្បែរទ្រង់

គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់បានគឺ

ទទួលទ្រង់ធ្វើជាព្រះអម្ចាស់តែមួយគត់របស់អ្នក

គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់បានគឺ

ទទួលទ្រង់ធ្វើជាព្រះអម្ចាស់តែមួយគត់របស់អ្នក ព្រះតែមួយគត់

អ្នកលែងបដិសេធ

អ្នកលែងបដិសេធ

អ្នកលែងបដិសេធ

អ្នកលែងបដិសេធ

មិនឲ្យទ្រង់ដឹងនាំ មិនឲ្យទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់

មិនឲ្យទ្រង់ការពារ និងមិនឲ្យទ្រង់ថែរក្សា

លែងបដិសេធ

លែងបដិសេធ

លែងបដិសេធ

លែងបដិសេធ

អ្វីដែលទ្រង់បង្គាប់ និងបញ្ជាឲ្យអ្នកធ្វើ អ្វីដែលទ្រង់បង្គាប់

និងបញ្ជាឲ្យអ្នកធ្វើទៀតហើយ

គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់បានគឺដើរតាមទ្រង់ ដើរក្បែរទ្រង់

គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់បានគឺ

ទទួលទ្រង់ធ្វើជាព្រះអម្ចាស់តែមួយគត់របស់អ្នក

គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់បានគឺ

ទទួលទ្រង់ធ្វើជាព្រះអម្ចាស់តែមួយគត់របស់អ្នក ព្រះតែមួយគត់

គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់បានគឺដើរតាមទ្រង់ ដើរក្បែរទ្រង់

គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់បានគឺ

ទទួលទ្រង់ធ្វើជាព្រះអម្ចាស់តែមួយគត់របស់អ្នក ព្រះតែមួយគត់

ព្រះតែមួយគត់

ដកស្រង់ពី «ចូរដើរតាមកូនចៀម ហើយច្រៀងបទថ្មី»

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល