វីដេអូអំពីការធ្វើបន្ទាល់ដំណឹងល្អ | ផលវិបាកនៃការតាមរកភាពស្រណុកចិត្ត

04-11-2022

គាត់ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញដោយសារតែគាត់ចង់បានភាពស្រណុកខាងសាច់ឈាម និងវៀចវេរជាទម្លាប់។ គាត់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីឥរិយាបថរបស់ខ្លួន ហើយមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយ និងស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯង។ តើធម្មជាតិអ្វីត្រួតត្រាគាត់ ដែលធ្វើឱ្យគាត់ចង់បានភាពស្រណុកខាងសាច់ឈាម ក្នុងភារកិច្ចរបស់គាត់? តើផលវិបាកនៃការចង់បានភាពងាយស្រួលគឺជាអ្វី? តើមនុស្សគួរមានអត្តចរិតអ្វីខ្លះចំពោះភារកិច្ចរបស់ខ្លួន? ពេលដែលគាត់យល់រឿងទាំងនេះតាមរយៈការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ គាត់ទទួលបានចំណេះដឹងដ៏ពិតប្រាកដ និងស្អប់ខ្លួនឯង ហើយក្រោយមក គាត់ក៏មកបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញ។

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល