ទំនុកតម្កើង​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ | ដំណាក់កាលទាំងបីនៃកិច្ចការប្រាប់នូវអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងអំពីការគ្រប់គ្រងមន

04-10-2020

កិច្ចការនៃការគ្រប់គ្រងមនុស្សជាតិ ត្រូវបានបែងចែកជាបីដំណាក់កាល

នេះមានន័យថា កិច្ចការនៃការសង្រ្គោះមនុស្សជាតិ ត្រូវបាន

បែងចែកជាបីដំណាក់កាល

ដំណាក់កាលទាំងបីនេះមិនរួមបញ្ចូល

កិច្ចការនៃការបង្កើតពិភពលោកឡើយ

ផ្ទុយទៅវិញ វាជាដំណាក់កាលទាំងបីនៃកិច្ចការ នៅយុគសម័យនៃក្រឹត្យវិន័យ

យុគសម័យនៃព្រះគុណ និងយុគសម័យនៃនគរព្រះប៉ុណ្ណោះ

កិច្ចការនៃការបង្កើតពិភពលោក

គឺជាកិច្ចការនៃការបង្កើតមនុស្សជាតិទាំងមូល

វាមិនមែនជាកិច្ចការនៃការសង្រ្គោះមនុស្សជាតិឡើយ

ហើយវាក៏គ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយកិច្ចការនៃ

ការសង្រ្គោះមនុស្សជាតិនោះដែរ

គ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយកិច្ចការនៃការសង្រ្គោះមនុស្សនោះដែរ

ព្រោះនៅពេលដែលពិភពលោកត្រូវបានបង្កើតមក មនុស្សជាតិមិនទាន់

ត្រូវបានសាតាំងធ្វើឲ្យពុកខូចនៅឡើយទេ

ដូច្នេះ វាមិនចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តកិច្ចការនៃ

ការសង្រ្គោះមនុស្សជាតិនោះឡើយ

ការគ្រប់គ្រងមនុស្សរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចាប់ផ្ដើមឡើង

ជាលទ្ធផលកើតចេញពីកិច្ចការនៃការសង្រ្គោះមនុស្សជាតិ

ហើយវាមិនបានកើតឡើងចេញពីកិច្ចការនៃការបង្កើតពិភពលោកនោះឡើយ

មានតែក្រោយពេលមនុស្សជាតិបានទទួលនិស្ស័យដ៏ពុករលួយប៉ុណ្ណោះ

ទើបកិច្ចការនៃការគ្រប់គ្រងនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើង

ដូច្នេះ កិច្ចការនៃការគ្រប់គ្រងមនុស្ស រួមបញ្ចូលផ្នែកចំនួនបី

ជាជាងបួនដំណាក់កាល ឬបួនយុគសម័យ

នេះជាផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវតែមួយគត់ ដើម្បីសំដៅទៅលើ

ការគ្រប់គ្រងមនុស្សជាតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់

នៅពេលដែលយុគសម័យចុងក្រោយបិទបញ្ចប់

កិច្ចការនៃការគ្រប់គ្រងមនុស្សជាតិ

នឹងចូលមកដល់ទីបញ្ចប់យ៉ាងពេញលេញ

ការបិទបញ្ចប់នៃកិច្ចការគ្រប់គ្រង មានន័យថា

កិច្ចការនៃការសង្រ្គោះមនុស្សជាតិទាំងអស់

នឹងត្រូវបានបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុង

និងថា មនុស្សជាតិនឹងបានទៅដល់ចុងបញ្ចប់នៃដំណើររបស់គេ

ក្នុងនាមជាសត្តនិកររបស់ព្រះជាម្ចាស់ ឯងគួរតែទទួលស្គាល់ថា

មនុស្សត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយព្រះជាម្ចាស់

ហើយឯងគួរតែទទួលស្គាល់ពីប្រភពនៃសេចក្តីពុករលួយរបស់មនុស្សជាតិ

ហើយកាន់តែសំខាន់ ក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ពីដំណើរការនៃ

សេចក្តីសង្រ្គោះរបស់មនុស្សផងដែរ

ដំណាក់កាលទាំងបីនៃកិច្ចការគឺជាសាច់រឿងបង្កប់មួយនៅក្នុង

ការគ្រប់គ្រងមនុស្សរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ជាការមកដល់នៃដំណឹងល្អរបស់ចក្រវាឡទាំងមូល

ដែលជាសេចក្តីលាក់កំបាំងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិទាំងអស់

ហើយវាក៏ជាមូលដ្ឋាននៃការផ្សាយដំណឹងល្អផងដែរ

ប្រសិនបើឯងគ្រាន់តែផ្ដោតទៅលើការយល់ដឹងអំពី

សេចក្តីពិតដ៏សាមញ្ញដែលទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់ឯង

ហើយគ្មានដឹងខ្យល់អ្វីសោះអំពីចំណុចនេះ ដែលជា

សេចក្តីលាក់កំបាំង និងជានិមិត្តដ៏ធំបំផុត

នោះតើជីវិតរបស់ឯងនឹងមិនដូចជាផលិតផលមួយ

ដែលគ្មានប្រយោជន៍អ្វី ក្រៅពីដាក់តាំងឲ្យគេមើលទេឬអី?

ដក​ស្រង់​ពី «ចូរ​ដើរ​តាម​កូន​ចៀម ហើយ​ច្រៀង​បទ​ថ្មី»

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល