វីដេអូតន្រ្តីទំនុកបរិសុទ្ធ | អស់អ្នកដែល​ប្រើប្រាស់ព្រះគម្ពីរ​ ដើម្បី​ថ្កោលទោស​ព្រះជាម្ចាស់​គឺជាពួកផារិស៊ី | MV

17-05-2021

ពួកផារិស៊ីរើក្រឹត្យវិន័យម៉ូសេ មកដាក់ទោសព្រះយេស៊ូវ

ដោយមិនស្វែងរកការចុះសម្រុងជាមួយនឹងទ្រង់ទេ

ប៉ុន្តែបានធ្វើតាមន័យពាក្យក្នុងក្រឹត្យវិន័យយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន

រហូតដល់ថ្នាក់ដំព្រះយេស៊ូវដែលឥតទោស ភ្ជាប់នឹងឈើឆ្កាង

ចោទទ្រង់ថាមិនមែនជាព្រះមែស្ស៊ីទេ

ដោយមិនធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យនៃគម្ពីរសញ្ញាចាស់

តើអ្វីទៅជាចេតនាពិតរបស់គេ?

ពួកគេមិនបានស្វែងរកវិធីចុះសម្រុងនឹងសេចក្តីពិតទេ

ពួកគេងប់នឹងពាក្យពេចន៍គ្រប់ម៉ាត់ក្នុងបទគម្ពីរ

ដោយមិនខ្វល់ពីបំណងព្រះហឫទ័យ ឬកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយ

ពួកគេមិនមែនស្វែងរកសេចក្តីពិតទេ

ប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងពាក្យពេចន៍ជាខ្លាំង

ពួកគេមិនមែនជាមនុស្សដែលជឿលើព្រះទេ

ប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលជឿលើព្រះគម្ពីរ

ដើម្បីរក្សាប្រយោជន៍នៃព្រះគម្ពីរ

ដើម្បីរក្សាកិត្តិយស និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៃព្រះគម្ពីរ

ពួកគេឆ្កាងព្រះយេស៊ូវដើម្បីការពារព្រះគម្ពីរ

ដើម្បីរក្សាឋានៈនៃនៃព្រះគម្ពីរនៅក្នុងចិត្តមនុស្ស

បានជាពួកគេស៊ូបោះបង់អនាគតរបស់ខ្លូន និងតង្វាយធួនបាប

ដើម្បីថ្កោលទោសព្រះយេស៊ូវរហូតដល់សុគត

ដែលទ្រង់មិនសម្របតាមគោលលទ្ធិនៃព្រះគម្ពីរ

តើពួកគេមិនមែនជាកញ្ជះនៃពាក្យពេចន៍គ្រប់ម៉ាត់ក្នុងបទគម្ពីរទេឬអី?

តើអ្វីទៅជាចេតនាពិតរបស់គេ?

ពួកគេមិនបានស្វែងរកវិធីចុះសម្រុងនឹងសេចក្តីពិតទេ

ពួកគេងប់នឹងពាក្យពេចន៍គ្រប់ម៉ាត់ក្នុងបទគម្ពីរ

ដោយមិនខ្វល់ពីបំណងព្រះហឫទ័យ ឬកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយ

ពួកគេមិនមែនស្វែងរកសេចក្តីពិតទេ

ប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងពាក្យពេចន៍ជាខ្លាំង

ពួកគេមិនមែនជាមនុស្សដែលជឿលើព្រះទេ

ប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលជឿលើព្រះគម្ពីរ

សំខាន់បំផុត គឺពួកគេជាអ្នកចាំដានព្រះគម្ពីរ

ដកស្រង់ពី «ចូរដើរតាមកូនចៀម ហើយច្រៀងបទថ្មី»

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល