វីដេអូតន្រ្តីទំនុកបរិសុទ្ធ | ពេលមនុស្សជាតិចូលទៅកាន់គោលដៅដ៏អស់កល្បជានិច្ច

17-11-2021

នៅពេលមនុស្សចូលទៅក្នុងគោលដៅដ៏អស់កល្បជានិច្ច

នោះមនុស្សនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអាទិករ

ហើយដោយសារមនុស្សបានទទួលសេចក្ដីសង្គ្រោះអស់កល្បជានិច្ច

នោះមនុស្សនឹងមិនស្វែងរកគោលដៅណាមួយឡើយ

និងមិនភ័យខ្លាចថាត្រូវសាតាំងឡោមព័ទ្ធឡើយ

នៅពេលនេះ មនុស្សនឹងដឹងពីកន្លែងរបស់គេ

មនុស្សនឹងបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន

ទោះបីជាគ្មានការជំនុំជម្រះក៏ដោយ

នៅពេលនោះ មនុស្សនឹងមានទាំងអត្តសញ្ញាណនិងឋានៈជាសត្តនិករ

នឹងលែងមានភាពខុសគ្នារវាងខ្ពស់ និងទាប

មនុស្សម្នាក់ៗ នឹងគ្រាន់តែត្រូវបំពេញមុខងារផ្សេងៗគ្នាតែប៉ុណ្ណោះ

មនុស្សម្នាក់ៗ នឹងគ្រាន់តែត្រូវបំពេញមុខងារផ្សេងៗគ្នាតែប៉ុណ្ណោះ

មនុស្សនឹងនៅតែបន្តរស់នៅ

ក្នុងពិភពដែលមានរបៀបរៀបរយ ដែលសមស្របសម្រាប់មនុស្សជាតិ

មនុស្សនឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអាទិករ

ក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិនៃភាពអស់កល្បជានិច្ច

មនុស្សនឹងទទួលបានជីវិតនៅក្នុងពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ដែលស្ថិតក្រោមការការពារ និងការថែរក្សារបស់ទ្រង់

ជាជីវិតមួយសមប្រកបជាមួយព្រះជាម្ចាស់

មនុស្សជាតិនឹងដឹកនាំជីវិតសាមញ្ញធម្មតាមួយនៅលើផែនដី

ហើយមនុស្សទាំងអស់នឹងចូលទៅក្នុងផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវ

នៅទីបំផុត ផែនការនៃការគ្រប់គ្រងរយៈពេល ៦ ០០០ ឆ្នាំ

នឹងបានបង្ក្រាបលើសាតាំង

មានតែពេលដែលកិច្ចការឈានដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុណ្ណោះ

ទើបជីវិតមនុស្សជាតិនៅក្នុងលោកិយនេះនឹងចាប់ផ្ដើមយ៉ាងពិតប្រាកដ

ទើបជីវិតមនុស្សជាតិនៅក្នុងលោកិយនេះនឹងចាប់ផ្ដើមយ៉ាងពិតប្រាកដ

មានតែពេលនោះប៉ុណ្ណោះ ដែលមនុស្សនឹងមានជីវិត ដ៏អស្ចារ្យ

ព្រះជាម្ចាស់នឹងស្រោចស្រង់បំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់

នៅក្នុងការបង្កើតមនុស្សកាលពីដើមដំបូង

ក៏ដូចជាលក្ខណៈជាមនុស្សដើមត្រឡប់មកវិញ

ក៏ដូចជាលក្ខណៈជាមនុស្សដើមត្រឡប់មកវិញ

ដកស្រង់ពី «ចូរដើរតាមកូនចៀម ហើយច្រៀងបទថ្មី»

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល