មេរៀនអធិប្បាយព្រះបន្ទូលជាស៊េរី៖ ការស្វែងរកសេចក្ដីជំនឿដ៏ពិត | តើនរណាជាព្រះជាម្ចាស់ដ៏ពិតមួយព្រះអង្គ?

29-01-2022

នៅក្នុងពិភពលោកនាពេលសព្វថ្ងៃ មនុស្សភាគច្រើនមានសេចក្តីជំនឿផ្សេងៗគ្នា។ មនុស្សភាគច្រើនជឿថា មានព្រះជាម្ចាស់មួយអង្គ ហើយពួកគេគ្រប់គ្នាជឿលើព្រះមួយអង្គនោះនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគេ។ ជាលទ្ធផល មនុស្សពីគ្រប់ជាតិសាសន៍នៅទូទាំងពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមជឿលើព្រះជាច្រើនខុសៗគ្នា អាចថារាប់រយ ឬប្រហែលរាប់ពាន់ផង។ តើអាចមានព្រះច្រើនដល់ម្ល៉ឹងទេ? ពិតជាមិនអាចទេ។ គឺមានតែព្រះជាម្ចាស់ដ៏ពិតមួយអង្គប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះ តើនរណាជាព្រះដ៏ពិតមួយអង្គ ដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃ ផែនដី និងរបស់សព្វសារពើ ហើយត្រួតត្រាលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទៅ? នៅក្នុងរឿងភាគអំពីការស្វែងរកសេចក្ដីជំនឿដ៏ពិតនេះ យើងនឹងស្វែងយល់អំពីរឿងនេះជាមួយគ្នា ដើម្បីស្គាល់ព្រះដ៏ពិតតែមួយអង្គ។

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយបានធ្លាក់ចុះមក ហើយការបន្តររស់នៅគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់រូប! ដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពខ្លួនអ្នក និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក តើអ្នកចង់ទទួលបានឱកាសស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ដើម្បីត្រូវបានការពារដោយព្រះដែរឬទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល