អស់អ្នកណាដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ដោយចិត្តស្មោះ នឹងត្រូវព្រះជាម្ចាស់ទទួលយកដោយប្រាកដ

កិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ផ្លាស់ប្ដូរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ មួយជំហានម្ដងៗ កិច្ចការនេះកាន់តែខ្ពស់ឡើងៗ ការបើកបង្ហាញនៅថ្ងៃស្អែកខ្ពស់ជាងការបើកបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះ ដោយឡើងខ្ពស់ទៅៗ ពីមួយជំហានទៅមួយជំហាន។ ការងារនោះ គឺជាការងារដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យមនុស្សបានគ្រប់លក្ខណ៍។ ប្រសិនបើមនុស្សមិនអាចដើរឲ្យទាន់ទេ ដូច្នេះពួកគេនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញនៅគ្រប់ពេល។ ប្រសិនបើពួកគេគ្មានចិត្តស្ដាប់បង្គាប់ទេ ពួកគេនឹងមិនអាចដើរតាមរហូតដល់ទីបញ្ចប់បានឡើយ។ សម័យមុនបានកន្លងផុតទៅហើយ។ នេះគឺជាសម័យថ្មី។ ហើយនៅក្នុងសម័យថ្មី ត្រូវធ្វើកិច្ចការថ្មី។ ជាពិសេសនៅក្នុងសម័យចុងក្រោយដែលមនុស្សត្រូវធ្វើឲ្យបានគ្រប់លក្ខណ៍ ព្រះជាម្ចាស់នឹងបំពេញកិច្ចការថ្មីៗ កាន់តែឆាប់ទៅៗ ដូច្នេះ បើក្នុងចិត្តពួកគេគ្មានការស្ដាប់បង្គាប់ទេ មនុស្សនឹងពិបាកដើរតាមលំអានរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ព្រះជាម្ចាស់ពុំគោរពតាមខ្នាតតម្រាណាមួយឡើយ ហើយទ្រង់ក៏មិនចាត់ទុកដំណាក់កាលណាមួយនៃកិច្ចការរបស់ទ្រង់ថាមិនមានការប្រែប្រួលដែរ។ ផ្ទុយទៅវិញ កិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើ គឺកាន់តែថ្មីឡើងៗ និងកាន់តែខ្ពស់ទៅៗ។ ក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗ កិច្ចការរបស់ទ្រង់កាន់តែជាក់ស្ដែងទៅៗ និងកាន់តែស្របគ្នាទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់មនុស្សលោក។ មានតែក្រោយពេលដែលមនុស្សជួបប្រទះកិច្ចការបែបនោះប៉ុណ្ណោះដែលពួកគេអាចសម្រេចបាននូវការបំផ្លាស់បម្រែជាចុងក្រោយលើនិស្ស័យរបស់ពួកគេ។ ចំណេះដឹងស្ដីពីជីវិតរបស់មនុស្សឈានដល់កម្រិតកាន់តែខ្ពស់ឡើងៗ ហើយដូច្នេះ កិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចគ្នាដែរ គឺឈានដល់កម្រិតកាន់តែខ្ពស់ជាងមុន។ មានតែដូច្នេះទេទើបមនុស្សអាចធ្វើឲ្យគ្រប់លក្ខណ៍បាន និងស័ក្ដិសមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រើ។ ព្រះហស្ដម្ខាង ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើកិច្ចការដោយបែបនេះដើម្បីតទល់និងផ្លាស់ប្រែសញ្ញាណរបស់មនុស្ស ហើយព្រះហស្ដម្ខាងទៀត [ទ្រង់]ដឹកនាំមនុស្សទៅកាន់ស្ថានភាពកាន់ជាក់ស្ដែងនិងខ្ពស់ជាងមុន គឺចូលទៅក្នុងពិភពនៃសេចក្តីជំនឿចំពោះព្រះដែលកាន់តែខ្ពស់ឡើងៗ ដូច្នេះនៅទីបំផុតទៅ ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងអាចសម្រេចបាន។ អស់អ្នកណាដែលមានចរិតមិនស្ដាប់បង្គាប់ ដែលមានចេតនាប្រឆាំងទាស់នឹង[ទ្រង់] នឹងត្រូវបណ្ដេញចេញនៅដំណាក់កាលនៃកិច្ចការជឿនលឿនទៅមុខដ៏ឆាប់រហ័ស និងពេញទំហឹងរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ មានតែអស់អ្នកណាដែលអាចស្ដាប់បង្គាប់ និងអ្នកដែលបន្ទាបខ្លួនពួកគេដោយអរសប្បាយប៉ុណ្ណោះដែលអាចរីកចម្រើនទៅមុខរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃផ្លូវបាន។ នៅក្នុងកិច្ចការប្រភេទនេះ អ្នករាល់គ្នាគប្បីស្វែងយល់ថាតើត្រូវចុះចូលដោយរបៀបណា និងត្រូវលះបង់សញ្ញាណរបស់អ្នកដោយរបៀបណា។ អ្នកគប្បីមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅគ្រប់ជំហានដែលអ្នកដើរ។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វេសប្រហែស អ្នកប្រាកដជានឹងក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបោះបង់ចោល [និង]ក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលរំខានដល់កិច្ចការរបស់ព្រះ។ នៅមុនពេលអនុវត្តដំណាក់កាលនៃកិច្ចការនេះ ខ្នាតតម្រានិងក្រឹត្យវិន័យរបស់មនុស្សពីមុន មានច្រើនខ្លាំងរហូតដល់មនុស្សត្រូវឃ្លាតទៅយ៉ាងឆ្ងាយ ហើយដោយហេតុនេះ មនុស្សត្រូវគេបោកបញ្ឆោតនិងភ្លេចថាខ្លួនជានរណា។ ទាំងនេះគឺជាឧបសគ្គដែលរារាំងមិនឲ្យមនុស្សទទួលយកកិច្ចការថ្មីរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាន។ ឧបសគ្គទាំងនេះ គឺជាសត្រូវនៃចំណេះដឹងរបស់មនុស្សអំពីព្រះជាម្ចាស់។ វាមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់មនុស្សដែលមិនមានការស្ដាប់បង្គាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេ និងមិនមានការស្រេកឃ្លានចង់បានសេចក្តីពិត។ ប្រសិនបើអ្នកចុះចូលតែចំពោះកិច្ចការនិងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលស្រាលៗ ហើយមិនអាចយល់បាននូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលស៊ីជម្រៅជាងនេះ ដូច្នេះ អ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងវិធីចាស់ៗ និងមិនអាចដើរឲ្យទាន់កិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានឡើយ។ កិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើ ខុសគ្នាពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកស្ដាប់បង្គាប់តាមកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានល្អនៅដំណាក់កាលមួយ តែការស្ដាប់បង្គាប់របស់អ្នកចំពោះកិច្ចការរបស់ទ្រង់បែរជាមិនបានល្អនៅដំណាក់កាលមួយទៀត  ឬអ្នកមិនអាចស្ដាប់បង្គាប់បាន ដូច្នេះ ព្រះជាម្ចាស់នឹងបោះបង់អ្នកចោល។ ប្រសិនបើអ្នកដើរទាន់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលទ្រង់បោះជំហាននេះ នោះអ្នកត្រូវបន្តដើរឲ្យទាន់ នៅពេលទ្រង់បោះជំហានបន្ទាប់ទៀត។ មានតែពេលនោះទេដែលអ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ដោយសារតែអ្នកជឿលើព្រះជាម្ចាស់ អ្នកត្រូវរក្សាការស្ដាប់បង្គាប់របស់អ្នកឲ្យបានឋិតឋេរ។ អ្នកមិនអាចគ្រាន់តែត្រូវស្ដាប់បង្គាប់នៅពេលអ្នកសប្បាយចិត្ត ហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់នៅពេលអ្នកមិនសប្បាយចិត្តនោះទេ។ ការស្ដាប់បង្គាប់ដោយបែបនេះ ព្រះជាម្ចាស់មិនសរសើរឡើយ។ ប្រសិនបើឯងមិនអាចដើរតាមជំហាននៃកិច្ចការថ្មីដែលអញបានរៀបចំទេ និងបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់តាមសុភាសិតចាស់ពីមុនមក ដូច្នេះ តើអាចមានការរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ឯងដោយបែបណាបាន? កិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ គឺដើម្បីទំនុកបម្រុងដល់អ្នកតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់។ នៅពេលអ្នកស្ដាប់បង្គាប់និងទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាកដជានឹងមាននៅក្នុងខ្លួនអ្នក។ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើកិច្ចការដូចគ្នាបិះបិទនឹងអ្វីដែលអញនិយាយ។ ចូរធ្វើដូចជាអញនិយាយចុះ នោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងមាននៅក្នុងខ្លួនឯងជាប្រាកដ។ អញបានបញ្ចេញពន្លឺថ្មីមួយសម្រាប់ឲ្យឯងរាល់គ្នាបានឃើញ ដោយនាំយកឯងរាល់គ្នាទៅក្នុងពន្លឺបច្ចុប្បន្ន ហើយនៅពេលដែលឯងដើរទៅក្នុងពន្លឺនេះ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងសណ្ឋិតក្នុងខ្លួនឯងភ្លាមៗ។ មានមនុស្សមួយចំនួនដែលចចេសរឹងរូស និយាយថា “អញនឹងមិនធ្វើតាមអ្វីដែលឯងនិយាយឡើយ។" នៅក្នុងករណីនេះ អញប្រាប់ឯងចុះថា ឯងបានមកដល់ចុងបញ្ចប់នៃផ្លូវហើយ។ ឯងត្រូវក្រៀមស្វិត និងគ្មានជីវិតទៀតឡើយ។ ហេតុដូចនេះ នៅក្នុងបទពិសោធន៍នៃការបំផ្លាស់បម្រែនិស្ស័យរបស់ឯង គ្មានអ្វីសំខាន់ជាងការរក្សាជំហានឲ្យទាន់នឹងពន្លឺបច្ចុប្បន្ននេះឡើយ។ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនត្រឹមតែសណ្ឋិតក្នុងខ្លួនមនុស្សណាម្នាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើការនោះទេ ប៉ុន្តែក៏សណ្ឋិតនៅក្នុងព្រះវិហារផងដែរ។ ទ្រង់អាចសណ្ឋិតនៅក្នុងមនុស្សគ្រប់គ្នាបាន។ ទ្រង់អាចសណ្ឋិតក្នុងខ្លួនអ្នកក្នុងអំឡុងពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយអ្នកនឹងបានស្គាល់នូវកិច្ចការនេះ។ នៅក្នុងអំឡុងពេលបន្ទាប់ទៀត ទ្រង់អាចសណ្ឋិតក្នុងខ្លួនមនុស្សផ្សេងទៀត ដែលក្នុងករណីនេះ អ្នកត្រូវប្រញ៉ាប់ដើរតាម។ នៅពេលអ្នកដើរតាមពន្លឺកាន់តែកៀក នោះជីវិតរបស់អ្នកនឹងកាន់តែរីកចម្រើនឡើង។ មិនថាចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សម្នាក់បែបណានោះទេ ប្រសិនបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសណ្ឋិតក្នុងខ្លួនគេ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវដើរតាម។ ចូរថ្លឹងថ្លែងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់អ្នកផ្ទាល់ នោះអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីកាន់តែខ្ពស់។ ការធ្វើបែបនេះ នោះអ្នកនឹងរីកចម្រើនកាន់តែឆាប់ឡើងៗ។ នេះគឺជាផ្លូវគ្រប់លក្ខណ៍សម្រាប់មនុស្ស និងជាមធ្យោបាយដែលជីវិតរីកបានចម្រើនធំធាត់។ ផ្លូវដែលត្រូវធ្វើឲ្យគ្រប់លក្ខណ៍ គឺអាចសម្រេចបានតាមរយៈការស្ដាប់បង្គាប់របស់អ្នកទៅតាមកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ អ្នកពុំដឹងថាព្រះជាម្ចាស់សណ្ឋិតលើមនុស្សប្រភេទណាដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកបានគ្រប់លក្ខណ៍នោះទេ ក៏មិនដឹងថាតាមមនុស្ស តាមព្រឹត្តិការណ៍ ឬតាមវត្ថុអ្វីឡើយ ដែលទ្រង់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទទួលផល ឬឃើញវត្ថុអ្វីឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកអាចដាក់ជើងនៅលើគន្លងផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវ នោះអាចបង្ហាញថា អ្នកមានក្ដីសង្ឃឹមដ៏ធំធេងដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យគ្រប់លក្ខណ៍។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចធ្វើបានទេ នោះបង្ហាញថាអនាគតរបស់អ្នកងងឹតសូន្យឈឹង គ្មានពន្លឺ។ នៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមដើរនៅលើផ្លូវត្រូវ អ្នកនឹងទទួលនូវការបើកបង្ហាញនៅគ្រប់ការទាំងអស់។ មិនថាអ្វីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើកបង្ហាញចំពោះអ្នកដទៃនោះទេ ប្រសិនបើអ្នកបន្តឋិតនៅលើមូលដ្ឋានចំណេះដឹងរបស់ពួកគេដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍លើអ្វីៗដោយខ្លួនឯង ដូច្នេះ បទពិសោធន៍នេះ នឹងក្លាយជាចំណែកមួយនៃជីវិតរបស់អ្នក ហើយអ្នកនឹងអាចផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកដទៃបានតាមរយៈបទពិសោធន៍នេះ។ អស់អ្នកណាដែលផ្គត់ផ្គង់អ្នកដទៃដោយពាក្យសម្ដីដូចជាសត្វសេក ជាមនុស្សដែលមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍អ្វីសោះឡើយ។ តាមរយៈការបំភ្លឺនិងការបង្ហាញរបស់អ្នកដទៃ អ្នកត្រូវស្វែងយល់ដើម្បីរកវិធីអនុវត្តមួយ នៅមុនពេលដែលអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងជាក់ស្តែងរបស់អ្នកបាន។ ការនេះនឹងមានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ អ្នកគប្បីជួបប្រទះបទពិសោធន៍បែបនេះ ដោយការស្ដាប់បង្គាប់តាមគ្រប់អ្វីដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់។ អ្នកគប្បីព្យាយាមស្វែងយល់ពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនៅគ្រប់ការទាំងអស់ និងរៀនសូត្រពីមេរៀននានានៅគ្រប់ការទាំងអស់ ហើយដោយបែបនេះ ជីវិតរបស់អ្នកនឹងរីកចម្រើនធំធាត់។ ការអនុវត្តបែបនេះ ជួយឲ្យមានការរីកចម្រើនបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ បំភ្លឺផ្លូវដល់អ្នកតាមរយៈបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែង និងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់លក្ខណ៍បានតាមរយៈសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នក។ តើអ្នកពិតជាសុខចិត្តឲ្យខ្លួនបានគ្រប់លក្ខណ៍ដែរឬទេ? ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យគ្រប់លក្ខណ៍ ដូច្នេះ អ្នកនឹងមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការលះបង់ខាងសាច់ឈាមរបស់អ្នក អ្នកនឹងអាចប្រតិបត្តិព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ ហើយអ្នកនឹងមិនអកម្ម ឬទន់ខ្សោយឡើយ។ អ្នកនឹងអាចស្ដាប់បង្គាប់តាមគ្រប់អ្វីៗដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ ហើយគ្រប់សកម្មភាពរបស់អ្នក មិនថាធ្វើជាសាធារណៈ ឬដោយផ្ទាល់ខ្លួននោះទេ នឹងត្រូវព្រះជាម្ចាស់ទតឃើញ។ ប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សស្មោះត្រង់ និងអនុវត្តតាមសេចក្តីពិតនៅគ្រប់ការទាំងអស់ ដូច្នេះ អ្នកនឹងត្រូវធ្វើឲ្យគ្រប់លក្ខណ៍បាន។ មនុស្សបោកបញ្ឆោតទាំងនោះ ដែលធ្វើបែបនេះនៅមុខមនុស្សម្នា ហើយធ្វើបែបផ្សេងនៅក្រោយខ្នងពួកគេ មិនអាចធ្វើឲ្យគ្រប់លក្ខណ៍បានឡើយ។ ពួកគេជាកូនអន្ដរធាន និងបំផ្លិចបំផ្លាញ។ ពួកគេមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយ តែជាកម្មសិទ្ធិរបស់សាតាំង។ ពួកគេមិនមែនជាមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសឡើយ! ប្រសិនបើទង្វើនិងអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកមិនបានបង្ហាញនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ ឬមិនបានឃ្លាំមើលដោយព្រះជាវិញ្ញាណរបស់ព្រះទេ នេះជាភស្ដុតាងបញ្ជាក់ថា ខ្លួនអ្នកមានអ្វីមិនត្រឹមត្រូវ។ មានតែការដែលអ្នកទទួលយកនូវការវិនិច្ឆ័យ និងការកាត់ទោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ និងការយកចិត្តទុកដល់ការបំផ្លាស់បម្រែនិស្ស័យរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកអាចបោះជំហាននៅលើផ្លូវដែលធ្វើឲ្យគ្រប់លក្ខណ៍បាន។ ប្រសិនបើអ្នកពិតជាចង់ឲ្យបានគ្រប់លក្ខណ៍ដោយព្រះជាម្ចាស់មែន និងចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដូច្នេះ អ្នកគប្បីស្ដាប់បង្គាប់តាមកិច្ចការរបស់ព្រះទាំងអស់ ដោយពុំមានការរអ៊ូរទាំសូម្បីមួយម៉ាត់ ដោយគ្មានការសន្និដ្ឋានដើម្បីវាយតម្លៃ ឬវិនិច្ឆ័យកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយ។ ទាំងអស់នេះជាលក្ខខណ្ឌបន្តិចបន្តួចដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យបានគ្រប់លក្ខណ៍។ លក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់អស់អ្នកណាដែលស្វែងរកការធ្វើឲ្យបានគ្រប់លក្ខណ៍ដោយព្រះជាម្ចាស់ គឺបែបនេះ៖ ធ្វើកិច្ចការដោយចិត្តស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់នៅគ្រប់ការទាំងអស់។ តើការធ្វើកិច្ចការដោយចិត្តស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យយ៉ាងដូចម្តេច? វាមានន័យថា គ្រប់ទង្វើនិងអាកប្បកិរិយាទាំងអស់របស់អ្នក អាចបង្ហាញនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់បាន។ ហើយដោយសារអ្នកមានបំណងត្រឹមត្រូវ មិនថាទង្វើរបស់អ្នកត្រឹមត្រូវឬខុសនោះទេ អ្នកមិនខ្លាចនឹងបង្ហាញទង្វើនោះនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ឡើយ ឬនៅចំពោះបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់អ្នកឡើយ ហើយអ្នកហ៊ានស្បថនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់។ អ្នកត្រូវបង្ហាញគ្រប់បំណង គំនិត និងទស្សនៈរបស់អ្នកនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ឲ្យទ្រង់ពិនិត្យពិច័យ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រតិបត្តិនិងប្រព្រឹត្តតាមដោយបែបនេះ ដូចនេះ នឹងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ 

ដោយសារអ្នកជឿលើព្រះជាម្ចាស់ អ្នកត្រូវដាក់សេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកនៅគ្រប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ និងនៅគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់របស់ទ្រង់។ ដែលនេះអាចនិយាយបានថា ដោយសារអ្នកជឿលើព្រះជាម្ចាស់ អ្នកត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេ មិនថាអ្នកជឿឬមិនជឿលើព្រះជាម្ចាស់ឬអត់នោះទេ ក៏គ្មានបានការអ្វីដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកបានជឿលើព្រះជាម្ចាស់អស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ប៉ុន្តែមិនដែលស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ ហើយមិនទទួលយកនូវលក្ខណៈពេញលេញនៃព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ ហើយផ្ទុយទៅវិញ បែរជាសុំឲ្យព្រះចុះចូលនឹងអ្នក និងធ្វើតាមគំនិតរបស់អ្នក ដូច្នេះ អ្នកជាមនុស្សប៉ះបោរប្រឆាំងនឹងទ្រង់ខ្លាំងជាងគេបំផុត អ្នកជាមនុស្សមិនជឿលើព្រះ។ តើមនុស្សបែបនេះអាចស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលនិងកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមិនស្របទៅនឹងគំនិតរបស់មនុស្សដោយម្ដេចបាន? មនុស្សដែលប្រកែកទាស់ជាងគេបំផុត គឺជាអស់អ្នកណាដែលមានបំណងចង់ជម្នះនិងតទល់នឹងព្រះជាម្ចាស់។ ពួកគេជាសត្រូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ជាអ្នកប្រឆាំងនឹងព្រះគ្រីស្ទ។ ចិត្តរបស់ពួកគេ គឺតែងប្រទូសទាស់នឹងកិច្ចការថ្មីរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ពួកគេមិនដែលមានទំនោរចិត្តចង់ចុះចូលឡើយ ហើយពួកគេក៏មិនបានចុះចូលដោយអរសប្បាយ ឬបន្ទាបខ្លួនពួកគេដែរ។ ពួកគេអួតអាងខ្លួនឯងនៅចំពោះមុខអ្នកដទៃ និងមិនដែលចុះចូលនឹងនរណាម្នាក់ឡើយ។ នៅមុខព្រះជាម្ចាស់ ពួកគេចាត់ទុកខ្លួនឯងជាមនុស្សពូកែចេះពាក្យប្រៀនប្រដៅ និងជាមនុស្សដែលមានជំនាញជាងគេក្នុងការបំពេញកិច្ចការដោយខ្លួនឯង។ ពួកគេមិនដែលលះបង់ចោល “របស់សម្បត្តិ” ដែលពួកគេមាននោះទេ ប៉ុន្តែចាត់ទុកវាជាមរតកគ្រួសារសម្រាប់ថ្វាយបង្គំ សម្រាប់ប្រៀនប្រដៅទៅអ្នកដទៃ ហើយពួកគេប្រើវាដើម្បីប្រៀនប្រដៅពួកល្ងង់ខ្លៅដែលគោរពស្រឡាញ់របស់ទ្រព្យទាំងនោះ។ ជាការពិត នៅក្នុងព្រះវិហារមានមនុស្សបែបនេះច្រើនណាស់។ អាចនិយាយបានថា ពួកគេជា “វីរជនដែលគ្មានរណាអាចយកឈ្នះលើបាន” ពីមានជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ ដែលស្នាក់នៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់។ ពួកគេចាត់ទុកពាក្យប្រៀនប្រដៅ (គោលលទ្ធិ) ជាកាតព្វកិច្ចដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់ពួកគេ។ ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ ពួកគេចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកាតព្វកិច្ច “ដ៏ពិសិដ្ឋនិងមិនអាចបំពានបាន” យ៉ាងស្វាហាប់។ គ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានប៉ះពួកគេឡើយ។ គ្មានមនុស្សណាម្នាក់ហ៊ានស្ដីបន្ទោសពួកគេដោយបើកចំហឡើយ។ ពួកគេក្លាយជា “ស្ដេច” នៅក្នុងសំណាក់របស់ព្រះ ដោយក្លាយជាមនុស្សអាក្រក់ឃោរឃៅនៅពេលពួកគេសង្កត់សង្កិនអ្នកដទៃពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់។ ពួកវិញ្ញាណកំណាចនេះ ចង់ចូលរួមដៃ និងបំផ្លាញកិច្ចការរបស់អញ តើអញអាចឲ្យពួកអារក្សមានជីវិតទាំងអស់នេះកើតមាននៅចំពោះព្រះនេត្យរបស់អញដោយម្ដេចបាន? សូម្បីតែអស់អ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់តែពាក់កណ្ដាលក៏មិនអាចបន្តរហូតដល់ចុងបញ្ចប់ដែរ ហើយស្ដេចផ្ដាច់ការដែលមិនមានការស្ដាប់បង្គាប់សូម្បីតែបន្តិចនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគេ ក៏មិនអាចបន្តទៅដល់ចុងបញ្ចប់បានដែរ។ មនុស្សលោក មិនងាយនឹងយល់នូវកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយ។ សូម្បីតែប្រើអស់ទាំងកម្លាំងដែលពួកគេមាន ក៏មនុស្សគ្រាន់តែអាចយល់បាននូវចំណែកតិចតួចបំផុតនៃកិច្ចការនោះប៉ុណ្ណោះ ហើយចុងក្រោយ ពួកគេបានក៏ត្រូវបានធ្វើឲ្យគ្រប់លក្ខណ៍។ ដូច្នេះ តើកូនចៅនៃមហាទេវតាណាដែលព្យាយាមចង់បំផ្លាញកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់? តើពួកគេមិនមានក្ដីសង្ឃឹមសូម្បីបន្តិចសោះដែលត្រូវព្រះជាម្ចាស់ទទួលយកមែនទេ? គោលបំណងរបស់អញក្នុងការបង្ក្រាប គឺមិនមែនគ្រាន់តែបង្ក្រាបដើម្បីតែការបង្ក្រាបនោះទេ ប៉ុន្តែដើម្បីបង្ក្រាបដើម្បីបើកបង្ហាញពីសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទុច្ចរិត ដើម្បីទទួលបានភស្តុតាងសម្រាប់ការដាក់ទោសមនុស្ស ដើម្បីថ្កោលទោសមនុស្សអាក្រក់ ហើយលើសពីនេះ ដើម្បីបង្ក្រាបដើម្បីធ្វើឲ្យអស់អ្នកដែលអាចស្ដាប់បង្គាប់ក្លាយជាគ្រប់លក្ខណ៍បាន។ នៅចុងបំផុតទៅ មនុស្សនឹងត្រូវបែកចែកទៅតាមប្រភេទ ហើយមនុស្សដែលត្រូវធ្វើឲ្យគ្រប់លក្ខណ៍ គឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តគំនិតពោរពេញទៅដោយការស្ដាប់បង្គាប់។ នេះគឺជាកិច្ចការដែលត្រូវសម្រេចឲ្យបាននៅទីបំផុត។ ហើយខណៈនោះ អស់អ្នកណាដែលគ្រប់ទង្វើរបស់គេមានលក្ខណៈប៉ះបោរប្រឆាំង នឹងត្រូវដាក់ទោស រួចបញ្ជូនទៅដុតនៅក្នុងភ្លើង ពួកគេជារបស់ដែលត្រូវបណ្តាសាជាអស់កល្ប។ នៅពេលនោះមកដល់ "វីរជនដ៏អស្ចារ្យដែលគ្មានរណាអាចយកឈ្នះលើបាន” នៅក្នុងសម័យអតីតកាល នឹងក្លាយជា "មនុស្សកំសាក ទន់ខ្សោយ និងគ្មានអំណាច" ដែលទាបបំផុត និងត្រូវគេគេចចេញ។ មានតែចំណុចនេះទេដែលបង្ហាញពីគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាន ហើយនិស្ស័យរបស់ទ្រង់មិនអាចឲ្យមនុស្សប្រមាថមើលងាយបានឡើយ ហើយមានតែចំណុចនេះទេដែលអាចធ្វើឲ្យសេចក្តីស្អប់នៅក្នុងចិត្តអញបានស្ងប់ទៅវិញ។ តើឯងរាល់គ្នាមិនយល់ស្របថាវាសមហេតុផលទាំងស្រុងទេឬអី?

អ្នកទាំងអស់នោះមិនដែលជួបបទពិសោធន៍នឹងកិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឡើយ ហើយពួកគេដែលនៅក្នុងស្ទឹងនេះ ក៏មិនអាចទទួលបានជីវិតដែរ។ ជីវិតគឺមិនមែនជារបស់ទ្រព្យរួមដែលមនុស្សជាតិចែករំលែកគ្នាឡើយ ហើយការបំផ្លាស់បម្រែនិស្ស័យ មិនងាយឲ្យមនុស្សសម្រេចបានទេ។ ការចុះចូលនឹងកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ត្រូវតែពិតនិងជាក់ស្ដែង ហើយត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ដោយបែបនេះពេញមួយជីវិត។ ការចុះចូលដោយសើៗតែមួយមុខ មិនអាចទទួលបានការសរសើរតម្កើងពីព្រះជាម្ចាស់ឡើយ គឺគ្រាន់តែជាការស្ដាប់បង្គាប់ដោយសើៗចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះ ដោយគ្មានការស្វែងរកផ្លាស់ប្តូរនិស្ស័យរបស់មនុស្សណាម្នាក់ឡើយ គឺមិនតាមបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយ។ ការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ និងការចុះចូលចំពោះកិច្ចការរបស់ព្រះ គឺជារឿងតែមួយនិងដូចគ្នា។ អស់អ្នកណាដែលគ្រាន់តែចុះចូលនឹងព្រះ តែមិនចុះចូលនឹងកិច្ចការរបស់ទ្រង់ មិនអាចចាត់ទុកថាស្ដាប់បង្គាប់បានឡើយ ហើយអ្នកដែលមិនចុះចូលដោយពិតប្រាកដ តែគ្រាន់តែបញ្ចើចបញ្ចើតែពីខាងក្រៅ កាន់តែមិនអាចចាត់ទុកថាស្ដាប់បង្គាប់បានឡើយ។ អស់អ្នកណាដែលចុះចូលចំពោះព្រះដោយពិតប្រាកដ អាចទទួលបានផលពីកិច្ចការរបស់ព្រះ និងសម្រេចនូវការយល់ដឹងនូវនិស្ស័យនិងកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាន។ មានតែមនុស្សប្រភេទនេះប៉ុណ្ណោះដែលអាចចុះចូលនឹងព្រះជាម្ចាស់បាន។ មនុស្សបែបនេះ អាចទទួលបានចំណេះដឹងថ្មី និងធ្វើការបំផ្លាស់បម្រែជាថ្មី ពីកិច្ចការថ្មី។ មានតែមនុស្សបែបនេះទេដែលព្រះជាម្ចាស់លើកសរសើរ មានតែមនុស្សបែបនេះទេដែលត្រូវធ្វើឲ្យបានគ្រប់លក្ខណ៍ ហើយមានតែមនុស្សទាំងអស់នេះទេ ដែលជាអ្នកដែលអាចឲ្យបំផ្លាស់បម្រែនិស្ស័យរបស់ពួកគេបាន។ អស់អ្នកណាដែលព្រះជាម្ចាស់សរសើរតម្កើង គឺជាមនុស្សដែលចុះចូលនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយអរសប្បាយ និងចុះចូលចំពោះព្រះបន្ទូលនិងកិច្ចការរបស់ទ្រង់។ មានតែមនុស្សបែបនេះទេដែលជាមនុស្សត្រឹមត្រូវ មានតែមនុស្សបែបនេះទេដែលចង់បានព្រះជាម្ចាស់ដោយស្មោះត្រង់ និងស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ដោយស្មោះត្រង់។ សម្រាប់អស់អ្នកណាដែលគ្រាន់តែនិយាយអំពីជំនឿរបស់ពួកគេចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយមាត់របស់ពួកគេ ប៉ុន្តែតាមពិតទៅជេរដាក់បណ្ដាសាទ្រង់ ពួកគេជាមនុស្សដែលពាក់ក្បាំងមុខ ជាមនុស្សដែលមានពិសដូចសត្វពស់ ពួកគេជាមនុស្សបោកប្រាស់ខ្លាំងជាងគេបំផុត។ មិនយូរមិនឆាប់ទេ ពួកមនុស្សអាក្រក់ទាំងនេះ នឹងត្រូវគេដោះក្បាំងមុខដ៏អប្រិយនេះចេញ។ តើនេះមិនមែនជាកិច្ចការដែលកំពុងធ្វើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទេឬអី? មនុស្សទុច្ចរិត នឹងនៅតែទុច្ចរិតជានិច្ច ហើយនឹងមិនអាចគេចចេញពីការដាក់ទោសបានឡើយ។ មនុស្សល្អ នឹងនៅតែជាមនុស្សល្អជានិច្ច ហើយនឹងត្រូវបានបើកបង្ហាញនៅពេលកិច្ចការរបស់ព្រះចូលដល់ទីបញ្ចប់។ គ្មានមនុស្សទុច្ចរិតណាម្នាក់ត្រូវចាត់ទុកជាសុចរិតបានឡើយ ហើយគ្មានមនុស្សសុចរិតណាម្នាក់ដែលត្រូវចាត់ទុកថាទុច្ចរិតឡើយ។ តើអញអាចឲ្យមនុស្សណាម្នាក់រងការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវដោយម្ដេចបាន?

នៅពេលជីវិតរបស់អ្នករីកចម្រើនទៅមុខ អ្នកត្រូវតែមានអ្វីចូលថ្មីៗ និងគំនិតស៊ីជម្រៅថ្មីនិងខ្ពស់ជាងមុន ដែលកាន់តែជ្រៅឡើងៗនៅគ្រប់ជំហាន។ នេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សជាតិ គប្បីត្រាប់តាម។ តាមរយៈការស្ដាប់ទេសនកថា ការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ ឬការដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួន អ្នកនឹងទទួលបានការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅ និងការបំភ្លឺថ្មី ហើយនឹងមិនរស់នៅក្នុងខ្នាតតម្រាចាស់ និងសម័យចាស់នោះទេ។ អ្នកតែងរស់នៅក្នុងពន្លឺថ្មីជានិច្ច ហើយនឹងមិនឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឡើយ។ នេះគឺជាអត្ថន័យនៃការចាប់ផ្ដើមការដើរនៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវ។ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ការលះបង់តម្លៃនៅលើកម្រិតសើៗនឹងមិនជោគជ័យឡើយ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឈានចូលក្នុងពិភពកាន់តែខ្ពស់ជាងមុន ហើយអ្វីថ្មីៗកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយមនុស្សក៏ដូចគ្នា ត្រូវទទួលយកនូវអ្វីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរ។ ដូចព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថា ដូច្នេះ ទ្រង់នាំឲ្យមានផលផ្លែដល់អ្នករាល់គ្នាដែលទ្រង់បានមានបន្ទូល ហើយប្រសិនបើអ្នកមិនអាចដើរទាន់ទេ ដូច្នេះ អ្នកនឹងត្រូវដើរយឺតនៅពីខាងក្រោយ។ អ្នកត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងមុន។ ការបរិភោគនិងការផឹកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនអាចទុកចន្លោះពេលបានទេ។ ចូរធ្វើឲ្យការបំភ្លឺនិងការបង្ហាញដែលអ្នកទទួលបានកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុន ហើយគំនិតរបស់អ្នក និងការស្រមើស្រមៃរបស់អ្នកមើលទៅឲ្យឆ្ងាយ។ អ្នកក៏ត្រូវពង្រឹងការវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកផងដែរ ហើយអ្វីដែលអ្នកជួបប្រទះ អ្នកត្រូវមានគំនិតផ្ទល់ខ្លួនអំពីវា ហើយត្រូវមានទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួន។ តាមរយៈការយល់ដឹងរឿងរ៉ាវខ្លះៗនៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណ អ្នកត្រូវមានការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីអ្វីដែលមាននៅខាងក្រៅ និងក្ដោបយកខ្លឹមសារនៃបញ្ហានោះ។ ប្រសិនបើអ្នកគ្មានចំណុចទាំងនេះទេ តើអ្នកអាចដឹកនាំព្រះវិហារបានដោយរបៀបណាទៅ? ប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែនិយាយអំពីសំបុត្រនានានិងគោលលទ្ធិដោយគ្មានការពិត និងដោយគ្មានវិធីអនុវត្ត អ្នកនឹងគ្រាន់តែអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានត្រឹមមួយពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះអ្នកជឿថ្មី ការនេះអាចទទួលយកបានខ្លះដែរ ប៉ុន្តែយូរៗទៅ នៅពេលអ្នកជឿថ្មីមានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងខ្លះ អ្នកនឹងលែងអាចទំនុកបម្រុងដល់ពួកគេបានទៀតហើយ។ ដូច្នេះ តើអ្នកស័ក្តិសមនឹងឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រើបានដោយរបៀបណា? ដោយគ្មានការបំភ្លឺថ្មីៗ អ្នកមិនអាចធ្វើការបានឡើយ។ អស់អ្នកណាដែលគ្មានការបំភ្លឺថ្មី គឺជាអស់អ្នកណាដែលមិនដឹងថាត្រូវដកបទពិសោធន៍ដោយរបៀបណា ហើយមនុស្សបែបនេះមិនទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ ឬបទពិសោធន៍ថ្មីៗឡើយ។ ហើយក្នុងបញ្ហានៃការផ្ដល់ជីវិត ពួកគេមិនអាចបំពេញមុខងាររបស់ពួកគេបានឡើយ ហើយពួកគេក៏មិនស័ក្តិសមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រើដែរ។ មនុស្សប្រភេទនេះ គឺល្អតែខាងឥតប្រយោជន៍ គ្រាន់តែជាមនុស្សឥតបានការប៉ុណ្ណោះ។ ការពិត មនុស្សបែបនេះគ្មានសមត្ថភាពអ្វីសោះក្នុងការបំពេញមុខងារនៅក្នុងការងាររបស់ពួកគេ ពួកគេគ្មានបានការអ្វីនោះទេ។ ពួកគេមិនត្រឹមតែមិនអាចបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនបានទេ ប៉ុន្តែតាមពិតទៅ ពួកគេបានដាក់សម្ពាធដែលមិនចាំបាច់យ៉ាងច្រើនទៅលើព្រះវិហារ។ អញសូមដាស់តឿនដោយបែបនេះ “មនុស្សចាស់គួរគួរឲ្យគោរព” ទាំងអស់ ចូរឲ្យប្រញ៉ាប់ចាកចេញពីព្រះវិហារ ដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សឯទៀត យកតម្រាប់តាមពួកឯង។ មនុស្សបែបនេះ គ្មានការយល់ដឹងអំពីកិច្ចការថ្មីឡើយ និងសម្បូរទៅដោយសញ្ញាណមិនចេះចប់មិនចេះហើយ។ ពួកគេបំពេញមុខងារគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងព្រះវិហារ។ តែផ្ទុយទៅវិញ ពួកគេនិយាយបំបាក់ទឹកចិត្តអ្នកដទៃ និងផ្សាយអំពើអាក្រក់នៅគ្រប់ទីកន្លែង សូម្បីតែការចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្តខុសគ្រប់បែបយ៉ាង និងការរំខានដល់ព្រះវិហារក៏ដោយ ហេតុនេះ ក៏រុញច្រានអ្នកដែលគ្មានការបែងចែកត្រឹមត្រូវទៅក្នុងការភ័ន្តច្រឡំនិងភាពច្របូកច្របល់។ ពួកអារក្សដែលមានជីវិតទាំងអស់នេះ ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់នេះ ត្រូវចាកចេញពីព្រះវិហារឲ្យបានឆាប់ មិនត្រូវឲ្យព្រះវិហារវិនាសហិនហោចដោយសាររឿងរបស់ឯងឡើយ។ ឯងអាចមិនខ្លាចកិច្ចការបច្ចុប្បន្ននេះ ប៉ុន្តែតើឯងមិនខ្លាចការដាក់ទោសដោយសុចរិតនៅថ្ងៃស្អែកទេឬអី? មានមនុស្សមួយចំនួនធំនៅក្នុងព្រះវិហារដែលជាមនុស្សកេងប្រវ័ញ ហើយមានឆ្កែចចកជាច្រើនដែលព្យាយាមរំខានដល់កិច្ចការជាប្រក្រតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ពួកគេទាំងអស់នេះ គឺជាអារក្សដែលបញ្ជូនមកដោយស្ដេចអារក្ស ជាសត្វចចកកំណាចដែលស្វែងរកចង់ស៊ីកូនចៀមដែលមិនដឹងខ្លួន។ ប្រសិនបើមនុស្សបែបនេះមិនត្រូវគេបណ្ដេញចេញទេ ពួកគេនឹងក្លាយជាបញ្ញើក្អែកនៅក្នុងព្រះវិហារ ជាសត្វក្មូតដែលស៊ីដង្វាយ។ មិនយូរមិនឆាប់ទេ ថ្ងៃមួយនឹងមកដល់ នៅពេលសត្វដង្កូវគួរឲ្យខ្ពើមរអើម ល្ងង់ខ្លៅ ទាបថោក និងគួរឲ្យស្អប់នេះ ត្រូវដាក់ទោស។

ខាង​ដើម៖ ចូរយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ បំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់​ដើម្បីទទួលបាន​ភាព​​គ្រប់លក្ខណ៍​

បន្ទាប់៖ យុគសម័យនៃនគរព្រះ គឺជាយុគសម័យនៃព្រះបន្ទូល

តើយើងគួរអធិស្ឋានយ៉ាងដូចម្ដេច ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សណ្ដាប់? សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។
សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ
សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ តាមរយៈMessenger

ខ្លឹមសារ​ពាក់ព័ន្ធ

យកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើតថភាព

មនុស្សគ្រប់រូបអាចក្លាយជាមនុស្សគ្រប់លក្ខណ៍ដោយសារព្រះជាម្ចាស់ ដូច្នេះហើយ គ្រប់គ្នាគួរតែយល់ថា ការបម្រើព្រះបែបណាសមស្របបំផុតនឹងព្រះហឫទ័យទ្រង់។...

អំពីបទពិសោធន៍

តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់លោកពេត្រុស គាត់បានឆ្លងកាត់ ការល្បងលរាប់រយដងមកហើយ។ បើទោះបីជាមនុស្សសព្វថ្ងៃ នេះដឹងអំពីពាក្យថា “ការល្បងល”...

ការកំណត់

  • អត្ថបទ
  • ប្រធានបទ

ពណ៌​ដិតច្បាស់

ប្រធានបទ

ប្រភេទ​អក្សរ

ទំហំ​អក្សរ

ចម្លោះ​បន្ទាត់

ចម្លោះ​បន្ទាត់

ប្រវែងទទឹង​ទំព័រ

មាតិកា

ស្វែងរក

  • ស្វែង​រក​អត្ថបទ​នេះ
  • ស្វែង​រក​សៀវភៅ​នេះ