គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការផ្សាយដំណឹងល្អពីនគរព្រះ

សៀវភៅនេះប្រមូលផ្ដុំនូវសំណួរ និងសញ្ញាណទូទៅសម្រាប់មនុស្សដែលស្វែងរក និងស៊ើបរកផ្លូវពិត ដែលផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយដែលរួមបញ្ចូលនូវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា។ សំណួរ និងចម្លើយទាំងនេះ មានប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងសម្រាប់មនុស្សក្នុងការឈ្វេងយល់ពីសេចក្តីពិត និងការស៊ើបរកផ្លូវពិត ហើយក៏ជាឯកសារយោងដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់រាស្ត្ររើសតាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរ នៅពេលដែលពួកគេផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ និងធ្វើបន្ទាល់ពីកិច្ចការរបស់ទ្រង់។ ចៀមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដាប់ឮព្រះសូរសៀងរបស់ទ្រង់ ហើយដោយបានអានសៀវភៅនេះ ប្រសិនបើពួកគេអាចរកឃើញសេចក្ដីពិត ហើយទទួលស្គាល់ថា ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា គឺជាព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ នោះពួកគេគឺជាស្ត្រីព្រហ្មចារីមានគំនិតដែលបានស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់រួចហើយ។

សៀវភៅដំណឹងល្អ

ទាញ​យក