ការបម្រើសាសនា ដាច់ខាតត្រូវតែលុបបំបាត់

តាំងពីព្រះជាម្ចាស់បានចាប់ផ្ដើមបង្កើតសាកលលោកមក ទ្រង់ដៅមនុស្សជាច្រើនទុកជាមុន ដើម្បីបម្រើទ្រង់ រាប់ទាំងមនុស្សដែលមកពីគ្រប់សណ្ឋាននៃជីវិតផង។ គោលបំណងរបស់ទ្រង់ គឺដើម្បីបំពេញបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ និងដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចការរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដី បានសម្រេចយ៉ាងរលូន។  នេះហើយជាគោលបំណងរបស់ព្រះ ក្នុងការជ្រើសរើសមនុស្សឲ្យបម្រើទ្រង់។ មនុស្សគ្រប់រូបដែលបម្រើព្រះ ត្រូវតែយល់ពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់។ កិច្ចការរបស់ទ្រង់នេះហើយ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមើលឃើញព្រះប្រាជ្ញាញាណ និងសព្វានុភាព របស់ព្រះកាន់តែច្បាស់ ព្រមទាំងគោលការណ៍នៃកិច្ចការរបស់ទ្រង់នៅផែនដី។ តាមពិត ព្រះបានយាងមកកាន់ផែនដី ដើម្បីធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ ដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្ស ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចស្គាល់កិច្ចការរបស់ទ្រង់កាន់តែច្បាស់។ ថ្ងៃនេះ អ្នករាល់គ្នា(ក្រុមមនុស្សនេះ)មានសំណាងណាស់ ដែលបានបម្រើព្រះដ៏សកម្ម។ នេះជាព្រះពរដ៏ច្រើនឥតគណនាសម្រាប់អ្នករាល់គ្នា ដែលព្រះជាម្ចាស់បានរើសតាំងអ្នកឡើង។ ព្រះតែងតែមានគោលការណ៍របស់ទ្រង់នៅក្នុងការជ្រើសរើសមនុស្សឲ្យបម្រើទ្រង់។  ការបម្រើព្រះ មិនដូចអ្វីដែលមនុស្សស្រមើស្រមៃថា ជារឿងដ៏រំភើប នោះឡើយ។ សព្វថ្ងៃនេះ អ្នករាល់គ្នាមើលឃើញថា មនុស្សទាំងអស់ ដែលបម្រើនៅចំពោះព្រះ ធ្វើដូច្នេះ ដោយព្រោះពួកគេមានការណែនាំពីព្រះ មានកិច្ចការ ពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ និងដោយសារគេជាមនុស្ស ដែលស្វែងរកសេចក្ដីពិត។ ទាំងអស់នេះជាលក្ខខណ្ឌ តិចតួចបំផុតសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលបម្រើព្រះ។

ការបម្រើព្រះមិនមែនជាកិច្ចការសាមញ្ញឡើយ។ អស់អ្នកដែលមាននិស្ស័យខូចអាក្រក់ និងមិនផ្លាស់ប្រែ មិនអាចបម្រើព្រះបានឡើយ។ ប្រសិនបើនិស្ស័យរបស់អ្នកមិនត្រូវបានវិនិច្ឆ័យ និងវាយប្រដៅដោយ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេ នោះនិស្ស័យរបស់អ្នក នៅតែ តំណាងឲ្យសាតាំងនៅឡើយ ហើយនេះបញ្ជាក់ថា អ្នកបម្រើព្រះ ដោយចេញពីចេតនាល្អរបស់អ្នក និង បញ្ជាក់ថា ការបម្រើរបស់អ្នក ផ្អែកតាមនិស្ស័យដែល មកពីសាតាំងប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកបម្រើព្រះដោយអត្តចរិត ពីកំណើតរបស់អ្នក និងអាស្រ័យតាមចំណង់ចំណូល ចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ លើសពីនេះទៀត អ្នកតែងតែគិតថា អ្វីដែលអ្នកព្រមធ្វើ គឺជាកិច្ចការដែលគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះ ហើយអ្វីដែលអ្នកមិនចង់ ធ្វើ ជាកិច្ចការដែលព្រះស្អប់ ដូច្នេះអ្នកធ្វើកិច្ចការគ្រប់ យ៉ាង អាស្រ័យទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន របស់អ្នកទេ។ តើការធ្វើដូចនេះ អាចរាប់ថាជាការ បម្រើព្រះបានដែរឬទេ? នៅទីបំផុត និស្ស័យរបស់ អ្នក នឹងមិនមានការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចណាសោះឡើយ ផ្ទុយទៅវិញ ការបម្រើរបស់អ្នក នឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានចិត្ត រឹងរូសកាន់តែខ្លាំង ដូច្នេះ ការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវនិស្ស័យ ខូចអាក្រក់របស់អ្នកបែបនេះ នឹងបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ អំពីការបម្រើព្រះដែលពឹងផ្អែកជាចម្បងលើចរិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងអាងលើបទពិសោធន៍ដែលត្រូវបាន ដកចេញពីការបម្រើរបស់អ្នក ដោយផ្អែកលើនិស្ស័យ ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ទាំងនេះជាបទពិសោធន៍ និងជា មេរៀនរបស់មនុស្ស។ វាជាទស្សនៈវិជ្ជានៃការរស់នៅ របស់មនុស្សនៅលើពិភពលោក។ មនុស្សដែលចូល ចិត្តបែបនេះ អាចត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាពួកផារីស៊ី និង ជាអ្នកដឹកនាំសាសនា។ ប្រសិនបើពួកគេនៅតែមិន ព្រមភ្ញាក់ខ្លួន ហើយកែប្រែចិត្តទេ នោះនៅទីបញ្ចប់ ពួកគេនឹងក្លាយទៅជាព្រះគ្រីស្ទក្លែងក្លាយ ដែលនឹង លេចមកនៅថ្ងៃចុងក្រោយ ហើយក្លាយជាមេបញ្ឆោត មនុស្ស។ ព្រះគ្រីស្ទក្លែងក្លាយ និងមេបញ្ឆោតដែលគេ និយាយនោះ នឹងកើតចេញពីក្នុងចំណោមមនុស្ស បែបនេះ។ ប្រសិនបើអស់អ្នកដែលបម្រើព្រះ ធ្វើតាម អត្តចរិតផ្ទាល់របស់គេ និងប្រព្រឹត្តតាមឆន្ទៈរបស់គេផ្ទាល់ អ្នកទាំងនោះនឹងប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញ នៅពេលណាមួយជាមិនខាន។ អស់អ្នកដែលប្រើបទ ពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំដែលខ្លួនទទួលបានពីការបម្រើព្រះ ដើម្បីយកឈ្នះចិត្តមនុស្ស ដើម្បីបង្រៀន និង គ្រប់គ្រងមនុស្ស  និងដើម្បីឲ្យបានខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ តែមិនដែលកែប្រែចិត្ត មិនដែលលន់តួបាប និងមិន ដែលលះបង់ប្រយោជន៍ពីមុខតំណែងរបស់ខ្លួន មនុស្សទាំងនេះនឹងត្រូវលុតជង្គង់នៅចំពោះព្រះមិនខាន។ ដូចជាលោកប៉ុលដែរ ពួកគេចូលចិត្ត អួតអាង អំពីឋានៈបុណ្យសក្តិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ខ្លួន និងសម្ញែងពី គុណសម្បត្តិរបស់ពួកគេ។ ព្រះនឹងមិនធ្វើឲ្យមនុស្ស បែបនេះបានល្អគ្រប់លក្ខណ៍ឡើយ។ ការបម្រើបែប នេះ រំខានដល់កិច្ចការរបស់ព្រះវិញទេ។ មនុស្សតែង តែប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងរបៀបចាស់ៗ។ ពួកគេប្រកាន់ ខ្ជាប់ទៅនឹងគំនិតចាស់ ទៅនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែល កន្លងហួសទៅ។ នេះហើយជាឧបសគ្គដ៏ធំ ដល់ការ បម្រើព្រះរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចបោះវា ចោលបានទេ របៀបចាស់ៗទាំងនេះ នឹងរួបរឹតជីវិត របស់អ្នកទាំងមូលមិនខាន។ ព្រះនឹងមិនសរសើរអ្នក ឡើយ សូម្បីតែបន្តិច ទោះជាអ្នកបាក់ជើងពេលកំពុង រត់ ឬឈឺខ្នង ពេលកំពុងធ្វើការ ឬទោះត្រូវបានស្លាប់ ដោយសារតែជំនឿរបស់អ្នកនៅក្នុងការបម្រើទ្រង់ក៏ដោយ ក៏ទ្រង់មិនសរសើរដែរ។ ផ្ទុយទៅវិញ ទ្រង់នឹង មានបន្ទូលថា អ្នកជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់។

ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះទៅ ព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើឲ្យបាន ល្អគ្រប់លក្ខណ៍ជាផ្លូវការ ចំពោះអស់អ្នកដែលគ្មាន គំនិតបែបសាសនា អស់អ្នកដែលព្រមទុកជីវិតចាស់ របស់ខ្លួនដោយឡែក និងអស់អ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ ព្រះ ដោយចិត្តទៀងត្រង់។ ព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យអស់អ្នក ដែលស្រេកឃ្លានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ បានល្អ គ្រប់លក្ខណ៍។ មនុស្សទាំងអស់នោះគួរតែក្រោកឈរ ឡើង ហើយបម្រើព្រះ។ នៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់មានភាព ពេញបរិបូរគ្មានទីបញ្ចប់  និងមានព្រះប្រាជ្ញាញាណ ដែលគ្មានដែនកំណត់។ មនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងៗ កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំចង់បានកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យ និងព្រះ បន្ទូលដ៏មានតម្លៃរបស់ទ្រង់ដោយចិត្តរីករាយ។ បច្ចុប្បន្ននេះ អស់អ្នកណាដែលមានគំនិតសាសនា អស់អ្នកណាដែលអួតអាងពីឋានៈ និងអស់អ្នកណា ដែលមិនអាចទុកខ្លួនពួកគេនៅដោយឡែក នឹងមាន ការពិបាកក្នុងការទទួលយករបៀបថ្មីៗទាំងនេះ។ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្មានឱកាសធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងនេះ បានល្អគ្រប់លក្ខណ៍ឡើយ។ ប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ មិនបានតាំងចិត្តក្នុងការស្ដាប់បង្គាប់ ហើយមិនស្រេក ឃ្លានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេ នោះពួកគេគ្មានផ្លូវនឹង ទទួលយករបៀបថ្មីទាំងនេះឡើយ។ ពួកគេនឹងក្លាយ ជាមនុស្សបះបោរកាន់តែខ្លាំង កាន់តែមានកលល្បិច ហើយចុងបញ្ចប់ ពួកគេនឹងដើរនៅលើផ្លូវខុស។  ដើម្បីសម្រេចកិច្ចការរបស់ទ្រង់ ពេលនេះព្រះជាម្ចាស់ នឹងរើសមនុស្សថែមទៀត ជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ ពិត និងអាចទទួលពន្លឺថ្មី ហើយទ្រង់នឹងកាត់បន្ថយ ទាំងស្រុងនូវអ្នកដឹកនាំសាសនាណា ដែលអួតអាងពី ឋានៈរបស់ខ្លួន។ ចំពោះមនុស្សណាដែលក្បាលរឹង មិនចង់ផ្លាស់ប្រែ គឺទ្រង់មិនត្រូវការពួកគេសោះឡើយ សូម្បីតែម្នាក់ក៏ទ្រង់មិនចង់បានផង។ តើអ្នកចង់ក្លាយ ដូចជាមនុស្សទាំងនេះដែរឬទេ? តើអ្នកបម្រើព្រះ ដោយចេញពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក ឬក៏អ្នក បម្រើទ្រង់តាមអ្វីដែលទ្រង់តម្រូវចង់បាន? នេះជាអ្វី ដែលអ្នកត្រូវតែដឹងដោយខ្លួនឯង។ តើអ្នកជាអ្នកដឹក នាំសាសនា ឬក៏ជាទារកកើតជាថ្មី ដែលព្រះជាម្ចាស់ ធ្វើឲ្យបានល្អគ្រប់លក្ខណ៍? តើមានការបម្រើរបស់ នរណាខ្លះដែលទទួលបានការសរសើរពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ? តើមានការបម្រើរបស់នរណាខ្លះទៀត ដែលព្រះជាម្ចាស់មិននឹកចាំ? ចេញពីការបម្រើព្រះ ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ តើវាបានបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់ អ្នកយ៉ាងសម្បើមយ៉ាងណាទៅ? តើអ្នកយល់ច្បាស់ ហើយឬនៅអំពីការទាំងអស់? ប្រសិនបើអ្នកមាន សេចក្តីជំនឿពិតប្រាកដមែន នោះអ្នកនឹងបោះចោល គំនិតសាសនាចាស់ៗរបស់អ្នកកាលពីមុន ហើយអ្នក នឹងបម្រើព្រះកាន់តែប្រសើរឡើង តាមរបៀបមួយថ្មី មិនខាន។ ឥឡូវនេះ ក្រោកឈរក៏មិនទាន់ហួសពេលដែរ។ គំនិតសាសនាចាស់ៗអាចធ្វើឲ្យជីវិតទាំងមូល របស់មនុស្ស្មម្នាក់បាត់បង់បាន។ បទពិសោធន៍ដែល មនុស្សម្នាក់ទទួលបាន អាចធ្វើឲ្យគេឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះ ហើយធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តរបស់គេ។ ប្រសិនបើអ្នក មិនបោះការទាំងនេះចោលទេ នោះវានឹងត្រឡប់ទៅ ជាថ្មជំពប់ដល់ការរីកចម្រើន ក្នុងជីវិតរបស់អ្នកមិន ខាន។ ព្រះតែងតែធ្វើឲ្យអស់អ្នកដែលបម្រើទ្រង់ បាន ល្អគ្រប់លក្ខណ៍ ហើយមិនងាយបោះបង់ពួកគេចោលឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នក ពិតជាទទួលយកការវិនិច្ឆ័យ និងការវាយប្រដៅដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ ប្រសិន បើអ្នក អាចបោះចោលការអនុវត្ត និងច្បាប់សាសនា ចាស់ៗរបស់អ្នក ហើយឈប់ប្រើគំនិតសាសនាចាស់ គំរិល មកប្រៀបធៀបនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅថ្ងៃ នេះ នោះអ្នកនឹងមានអនាគតជាក់ជាមិនខាន។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើអ្នកកាន់ខ្ជាប់តាមរបៀបចាស់ៗ ប្រសិនបើ អ្នកនៅតែឱ្យតម្លៃវាខ្លាំង នោះអ្នកគ្មានផ្លូវទទួលបាន សេចក្ដីសង្គ្រោះឡើយ។ ព្រះមិនឲ្យតម្លៃមនុស្សបែប នេះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកពិតជាចង់ឲ្យព្រះធ្វើឲ្យអ្នកបានល្អគ្រប់លក្ខណ៍ នោះអ្នកត្រូវតែសម្រេចចិត្ត បោះចោលអ្វីៗទាំងអស់កាលពីមុន។ បើទោះបីជាអ្វី ដែលបានធ្វើកាលពីមុនត្រូវ ហើយទោះបីវាជាកិច្ចការ របស់ព្រះក៏ដោយ ក៏អ្នកត្រូវតែបោះវាចោល និងឈប់ ប្រកាន់ខ្ជាប់តាមវាដែរ។ ទោះបីវាបានស្ដែងច្បាស់ថា ជាកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ដែលព្រះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធធ្វើផ្ទាល់ក៏ដោយ ប៉ុន្តែ នៅថ្ងៃនេះ អ្នកត្រូវតែ បោះវាចោល។ ដាច់ខាត អ្នកមិនត្រូវពឹងផ្អែកលើវា ទៀតឡើយ។ នេះជាអ្វីដែលព្រះទាមទារ។ អ្វីៗគ្រប់ យ៉ាងត្រូវតែផ្លាស់ជាថ្មីវិញ។ នៅក្នុងកិច្ចការ និងព្រះ បន្ទូលរបស់ព្រះ ទ្រង់មិនមានបន្ទូលអំពីរបៀបចាស់ៗ ដែលទ្រង់បានធ្វើកាលពីមុន ហើយក៏ទ្រង់មិនជជីកកកាយពីទិវាប្រវត្តិចាស់ដែរ ប៉ុន្តែ ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះ ដែលតែងតែថ្មីជានិច្ច មិនដែលចាស់ឡើយ ហើយក៏ មិនប្រកាន់ខ្ជាប់ សូម្បីទៅនឹងព្រះបន្ទូលផ្ទាល់របស់ ទ្រង់ពីអតីតកាល។ ការនេះបង្ហាញថា ព្រះមិនគោរព តាមច្បាប់ណាមួយឡើយ។ ដូច្នេះ ក្នុងនាមជាមនុស្ស ម្នាក់ ប្រសិនបើអ្នកតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែល នៅអតីតកាល ប្រសិនបើអ្នកមិនព្រមប្រលែងវាចេញ ហើយអនុវត្តវាយ៉ាងតឹងរឹងទៅតាមក្បួនច្បាប់ ខណៈ ដែលព្រះលែងធ្វើការដោយប្រើមធ្យោបាយដែលទ្រង់បានធ្វើពីមុនទៀត ដូច្នេះតើពាក្យសម្ដី និងសកម្មភាព របស់អ្នកមិនមានការរំខានទេឬអី? តើអ្នកមិនក្លាយ ជាសត្រូវរបស់ព្រះទេឬ? តើអ្នកព្រមអនុញ្ញាតឲ្យជីវិត ទាំងមូលរបស់អ្នកប្រែជាក្រឡាប់ចក្រ និងត្រូវបំផ្លាញ ដោយសារតែរបៀបចាស់ៗ ទាំងនេះទេឬអី? របៀប ចាស់ៗទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ ដែលរារាំងកិច្ចការរបស់ព្រះ តើអ្នកចង់ធ្វើជាមនុស្ស ប្រភេទនេះឬ? ប្រសិនបើអ្នកពិតជាមិនចង់ក្លាយជា មនុស្សប្រភេទនេះទេ ចូរប្រញាប់បញ្ឈប់អ្វីដែលកំពុង ធ្វើនេះ ហើយបកក្រោយចាប់ផ្ដើមជីវិតសាជាថ្មីវិញ។ ព្រះជាម្ចាស់នឹងមិននឹកចាំការបម្រើរបស់អ្នក ពីអតីត កាលឡើយ។

ខាង​ដើម៖ មនុស្សខូចអាក្រក់ អសមត្ថភាពនឹងតំណាងឱ្យព្រះជាម្ចាស់

បន្ទាប់៖ អ្នកគួរតែស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ នៅក្នុងជំនឿដែលអ្នកជឿដល់ទ្រង់

តើយើងគួរអធិស្ឋានយ៉ាងដូចម្ដេច ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សណ្ដាប់? សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។
សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ
សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ តាមរយៈMessenger

ខ្លឹមសារ​ពាក់ព័ន្ធ

តើអ្នកជឿគួរប្រកាន់យកទស្សនៈអ្វី

តើមនុស្សលោកបានទទួលអ្វីចាប់តាំងពីពួកគេចាប់ផ្តើមជឿដំបូងលើព្រះជាម្ចាស់? តើអ្នកបានដឹងអ្វីខ្លះពីព្រះជាម្ចាស់? ដោយសារជំនឿរបស់អ្នកលើព្រះជាម្ចាស់...

អ្នកគួរតែស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ នៅក្នុងជំនឿដែលអ្នកជឿដល់ទ្រង់

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកជឿលើព្រះជាម្ចាស់? មនុស្សភាគច្រើនត្រូវស្រឡាំង កាំង ដោយសារតែសំណួរនេះ។ ពួកគេតែងតែមានទស្សនៈពីរផ្ទុយគ្នាស្រឡះអំពីព្រះដ៏សកម្ម...

អំពីបទពិសោធន៍

តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់លោកពេត្រុស គាត់បានឆ្លងកាត់ ការល្បងលរាប់រយដងមកហើយ។ បើទោះបីជាមនុស្សសព្វថ្ងៃ នេះដឹងអំពីពាក្យថា “ការល្បងល”...

ការកំណត់

  • អត្ថបទ
  • ប្រធានបទ

ពណ៌​ដិតច្បាស់

ប្រធានបទ

ប្រភេទ​អក្សរ

ទំហំ​អក្សរ

ចម្លោះ​បន្ទាត់

ចម្លោះ​បន្ទាត់

ប្រវែងទទឹង​ទំព័រ

មាតិកា

ស្វែងរក

  • ស្វែង​រក​អត្ថបទ​នេះ
  • ស្វែង​រក​សៀវភៅ​នេះ