ជំពូកទី ៣១

ខ្ញុំស្រឡាញ់អស់អ្នកណាដែលចង់បានខ្ញុំដោយចិត្តស្មោះ។ បើអ្នករាល់គ្នាផ្តោតលើការស្រឡាញ់ខ្ញុំ នោះខ្ញុំនឹងប្រាកដជាប្រទានព្រះពរទាំងមេៗដល់អ្នករាល់គ្នាមិនខាន។ តើអ្នករាល់គ្នាដឹងអំពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ខ្ញូំដែរឬទេ? នៅក្នុងដំណាក់របស់ខ្ញុំ គ្មានការបែងចែករវាងឋានៈខ្ពស់ និងទាបឡើយ។ គ្រប់គ្នាគឺជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំជាព្រះវរបិតារបស់អ្នករាល់គ្នា ជាព្រះជាម្ចាស់របស់អ្នករាល់គ្នា។ ខ្ញុំមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត និងមានភាពវិសេសឯក។ ខ្ញុំគ្រប់គ្រងលើចក្រវាឡ និងរបស់សព្វសារពើ!

អ្នកគួរតែ «បម្រើខ្ញុំដោយការបន្ទាបខ្លួន និងនៅក្នុងភាពអនាមិក» នៅក្នុងដំណាក់របស់ខ្ញុំ។ ឃ្លានេះគួរតែប្រើជាបាវចនារបស់អ្នក។ កុំធ្វើជាស្លឹកឈើនៅលើដើមឈើឡើយ ប៉ុន្តែចូរក្លាយជាឫសនៃដើមឈើដែលចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងជីវិតវិញ។ ចូរចូលទៅក្នុងបទពិសោធន៍ដ៏ពិតនៃជីវិត រស់នៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំ ស្វែងរកខ្ញុំកាន់តែច្រើននៅក្នុងគ្រប់កិច្ចការ ព្រមទាំងចូលមកជិតខ្ញុំ និងប្រកបគ្នាជាមួយខ្ញុំ។ កុំយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងខាងក្រៅឡើយ ហើយក៏មិនត្រូវឱ្យបុគ្គល ព្រឹត្តិការណ៍ ឬវត្ថុអ្វីមួយមកត្រួតត្រាលើអ្នកនោះដែរ ប៉ុន្តែត្រូវប្រកបគ្នាតែជាមួយមនុស្សខាងវិញ្ញាណអំពីលក្ខណៈរបស់ខ្ញុំវិញ។ ត្រូវយល់ពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ខ្ញុំ ត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យព្រះជន្មរបស់ខ្ញុំហូរនៅក្នុងចំណោមអ្នក ហើយសម្ដែងចេញនូវព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំ និងប្រតិបត្តិតាមសេចក្តីតម្រូវរបស់ខ្ញុំ។

ចូរដាក់កម្លាំងរបស់អ្នកទាំងអស់លើរឿងទាំងឡាយណាដែលខ្ញុំបានដាក់បញ្ជាបេសកកម្មដល់អ្នក។ ចូរធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកអាចធ្វើបាន ដើម្បីផ្គាប់ព្រះហឫទ័យរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំជាព្រះចេស្ដារបស់អ្នក ហើយខ្ញុំជាអំណររបស់អ្នក...។ ខ្ញុំជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងរបស់អ្នក។ ចូរគ្រាន់តែដេញតាមខ្ញុំចុះ។ ខ្ញុំជ្រាបពីសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដ៏ពិតនៃដួងចិត្តរបស់អ្នក និងជ្រាបថា អ្នកលះបង់ខ្លួនសម្រាប់ខ្ញុំដោយចិត្តស្មោះ ប៉ុន្តែអ្នកគួរតែដឹងពីរបៀបបង្ហាញស្វាមីភក្តិចំពោះខ្ញុំនៅក្នុងដំណាក់របស់ខ្ញុំ និងរបៀបដើរតាមខ្ញុំដល់ទីបំផុត។

ពួកជំនុំគឺជាព្រះហឫទ័យរបស់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំកំពុងតែអន្ទះសាក្នុងការកសាងពួកជំនុំរបស់ខ្ញុំ។ អ្នកគួរតែលះបង់ខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្ញុំតាមរយៈការថ្វាយខ្លួនអ្នក ដោយគ្មានលាក់ទុកសោះឡើយ ព្រមទាំងបង្ហាញការពិចារណាចំពោះបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ខ្ញុំ ដើម្បីបំពេញតាមព្រះហឫទ័យរបស់ខ្ញុំ។

ខាង​ដើម៖ ជំពូកទី ៣០

បន្ទាប់៖ ជំពូកទី ៣២

គ្រោះមហន្តរាយបានធ្លាក់ចុះមក ហើយការបន្តររស់នៅគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់រូប! ដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពខ្លួនអ្នក និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក តើអ្នកចង់ទទួលបានឱកាសស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ដើម្បីត្រូវបានការពារដោយព្រះដែរឬទេ?

ខ្លឹមសារ​ពាក់ព័ន្ធ

ជីវិតពេត្រុស

ពេត្រុសគឺជាគំរូអំពីព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់មនុស្សជាតិ លោកជាកូនពន្លឺមួយដែលគ្រប់ៗគ្នាស្គាល់។...

ការកំណត់

  • អត្ថបទ
  • ប្រធានបទ

ពណ៌​ដិតច្បាស់

ប្រធានបទ

ប្រភេទ​អក្សរ

ទំហំ​អក្សរ

ចម្លោះ​បន្ទាត់

ចម្លោះ​បន្ទាត់

ប្រវែងទទឹង​ទំព័រ

មាតិកា

ស្វែងរក

  • ស្វែង​រក​អត្ថបទ​នេះ
  • ស្វែង​រក​សៀវភៅ​នេះ