ជំពូកទី ១២

ប្រសិនបើអ្នកមាននិស្ស័យមិនឋិតថេរ ផ្លុំតាមរបៀបនេះឬរបៀបនោះ ដូចជាខ្យល់ និងភ្លៀង ហើយប្រសិនបើអ្នកមិនអាចបន្តទៅមុខដោយកម្លាំងរបស់អ្នកទាំងអស់នោះដំបងរបស់ខ្ញុំនឹងមិននៅឆ្ងាយពីអ្នកទេ។ នៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានដោះស្រាយ បរិយាកាសគឺកាន់តែអាក្រក់ ហើយអ្នកត្រូវបានគេបៀតបៀនកាន់តែខ្លាំងនោះ សេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកចំពោះព្រះជាម្ចាស់កាន់តែខ្លាំង ហើយអ្នកនឹងឈប់ពឹងផ្អែកពិភពលោកទៀតហើយ។ បើគ្មានមធ្យោបាយផ្សេងឆ្ពោះទៅមុខទេ អ្នកនឹងមករកខ្ញុំ ហើយទទួលបានកម្លាំង និងទំនុកចិត្តឡើងវិញ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងបរិយាកាសកាន់តែងាយស្រួលអ្នកនឹងបន្តធ្វើដោយងងឹតងងុល។ អ្នកត្រូវតែចូលពីផ្នែកវិជ្ជមាន អ្នកត្រូវសកម្ម និងមិនមែនអសកម្ម អ្នកមិនត្រូវរង្គោះរង្គើដោយនរណាម្នាក់ ឬអ្វីក៏ដោយក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ ហើយអ្នកមិនត្រូវទទួលឥទ្ធិពលពីពាក្យរបស់នរណាម្នាក់ឡើយ។ អ្នកត្រូវតែមានឥរិយាបថឋិតថេរ មិនថាមនុស្សនិយាយអ្វីក៏ដោយ អ្នកត្រូវតែអនុវត្តនូវអ្វីដែលអ្នកដឹងថាជាការពិត។ អ្នកត្រូវតែមានព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងធ្វើការនៅខាងក្នុងរបស់អ្នកជានិច្ច មិនថាអ្នកត្រូវប្រឈមមុខនឹងនរណាក៏ដោយ។ អ្នកត្រូវតែមានជំហររឹងមាំក្នុងទីបន្ទាល់របស់អ្នកចំពោះខ្ញុំ ហើយបង្ហាញការយកចិត្ដទុកដាក់ចំពោះបន្ទុករបស់ខ្ញុំ។ អ្នកមិនត្រូវភាន់ច្រឡំ ដោយយល់ស្របនឹងមនុស្សដោយមិនមានគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកត្រូវតែមានភាពក្លាហានក្នុងការក្រោកឈរ និងជំទាស់នឹងអ្វីដែលមិនមែនកើតចេញមកពីខ្ញុំ។ ប្រសិនបើអ្នកដឹងច្បាស់ថា មានអ្វីមួយខុសប្រក្រតី ប៉ុន្តែអ្នកនៅតែស្ងៀមស្ងាត់ ដូច្នេះអ្នកមិនមែនជាមនុស្សដែលអនុវត្តសេចក្តីពិតឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកដឹងថា មានអ្វីមួយមិនត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកបង្វែរប្រធានបទ ហើយសាតាំងបានរារាំង ដែលជាហេតុបណ្តាលឲ្យអ្នកនិយាយដោយគ្មានឥទ្ធិពល ហើយមិនអាចតស៊ូបានរហូតដល់ទីបញ្ចប់ ដូច្នេះមានន័យថា អ្នកនៅតែមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នក។ តើបែបនោះហើយដែលចិត្តអ្នកនៅតែពេញទៅដោយគំនិតរបស់សាតាំងមែនទេ?

តើអ្នកមានជ័យជម្នះម្នាក់គឺជាអ្វី? ទាហានល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រូវតែក្លាហាន ហើយពឹងផ្អែកលើខ្ញុំឲ្យមានភាពរឹងមាំខាងវិញ្ញាណ។ ពួកគេត្រូវតែប្រយុទ្ធដើម្បីក្លាយជាអ្នកចម្បាំង និងប្រយុទ្ធជាមួយសាតាំងរហូតដល់ស្លាប់។ អ្នកត្រូវតែភ្ញាក់ជានិច្ច ហើយនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំទាមទារឲ្យអ្នកសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយខ្ញុំនៅគ្រប់ពេលវេលា ហើយរៀនឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធនឹងខ្ញុំ។ ប្រសិនបើនៅពេលណាមួយ និងក្នុងស្ថានភាពណាមួយ អ្នកអាចនៅស្ងប់ស្ងៀមនៅចំពោះខ្ញុំ ចូរស្តាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំ ហើយផ្តោតលើព្រះបន្ទូល និងសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំ នោះអ្នកនឹងមិនត្រូវបានគេផ្ដួល និងបាត់បង់មូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់អ្នកឡើយ។ អ្វីក៏ដោយដែលអ្នកទទួលពីខ្ញុំអាចត្រូវបានអនុវត្ត។ ព្រះបន្ទូលនីមួយៗរបស់ខ្ញុំគឺសំដៅទៅលើស្ថានភាពរបស់អ្នក ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំចាក់ដោតចិត្តអ្នក។ ទោះបីជាអ្នកអាចបដិសេធព្រះបន្ទូលក៏ដោយ អ្នកមិនអាចបដិសេធព្រះបន្ទូលនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកបានទេ។ លើសពីនេះទៅទៀត ប្រសិនបើអ្នកវិភាគព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំ អ្នកនឹងត្រូវបានជំនុំជម្រះ។ នោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំ គឺជាសេចក្តីពិត ជាជីវិតនិង ជាផ្លូវ។ ព្រះបន្ទូលជាដាវមុខពីរ ហើយព្រះបន្ទូលអាចយកឈ្នះសាតាំង។ អ្នកណាយល់ហើយ មានមាគ៌ាប្រតិបត្តិព្រះបន្ទូលខ្ញុំ អ្នកនោះមានសុភមង្គល ហើយអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្ដតាម អ្នកនោះនឹងត្រូវទទួលទោសដោយមិនរើសមុខ។ នេះគឺជាការអនុវត្តដ៏ជាក់ស្តែង។ សព្វថ្ងៃនេះ អ្នកដែលខ្ញុំជំនុំជម្រះបានពង្រីកខ្លួន៖ មិនត្រឹមតែអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំ នឹងត្រូវជំនុំជម្រះចំពោះមុខខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនជឿលើខ្ញុំ និងអ្នកដែលព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីតស៊ូ និងរារាំងការងាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងត្រូវជំនុំជម្រះផងដែរ។ អស់អ្នកដែលនៅចំពោះព្រះភក្ត្រខ្ញុំដែលដើរតាមគន្លងខ្ញុំ នឹងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ជាភ្លើងដែលឆាបឆេះ! ព្រះជាម្ចាស់មានឫទ្ធានុភាព! ព្រះអង្គកំពុងកាត់ទោសការជំនុំជម្រះរបស់ទ្រង់ ហើយកាត់ទោសប្រហារជីវិតពួកគេ។ អ្នកនៅក្នុងក្រុមជំនុំ ដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើតាមការងាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលរំខានដល់ការងារនោះ អ្នកដែលបង្ហាញ អ្នកដែលមានចេតនា និងគោលដៅមិនត្រឹមត្រូវ អ្នកដែលមិនបានខិតខំហូប និងផឹកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ អ្នកដែលបន្តធ្វើដោយងងឹតងងុល និងគួរឲ្យសង្ស័យ អ្នកដែលបានសំលឹងទៅមើលអំពីកិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ព្រះបន្ទូលនៃការជំនុំជម្រះនឹងមកដល់មនុស្សទាំងនេះនៅពេលណាមួយ។ សកម្មភាពរបស់មនុស្សទាំងអស់ត្រូវបានបង្ហាញ។ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្រាវជ្រាវដួងចិត្តខាងក្នុងរបស់មនុស្សដូច្នេះមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសឡើយ សូមប្រយ័ត្នប្រយែង និងប្រុងប្រយ័ត្ន។ ចូរកុំធ្វើសកម្មភាពខ្លួនអ្នកដោយងងឹតងងុល ប្រសិនបើសកម្មភាពរបស់អ្នកមិនសមស្របនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំទេនោះ អ្នកនឹងត្រូវជំនុំជម្រះ។ វានឹងមិនធ្វើដើម្បីត្រាប់តាម ធ្វើឲ្យសង្ស័យ ឬមិនយល់ពិតប្រាកដ អ្នកត្រូវតែមកចំពោះព្រះភក្ត្រខ្ញុំ ហើយទំនាក់ទំនងជាមួយខ្ញុំឲ្យបានញឹកញាប់។

អ្វីក៏ដោយដែលអ្នកយកពីខ្ញុំនឹងផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវផ្លូវដើម្បីអនុវត្ត។ អ្នកនឹងត្រូវអមដំណើរដោយអំណាចរបស់ខ្ញុំ មានវត្ដមានខ្ញុំ ហើយដើរតាមព្រះបន្ទូលខ្ញុំជានិច្ច អ្នកនឹងមានអ្វីៗទាំងអស់ខាងលោកិយ ហើយមានអំណាចនៃការរស់ឡើងវិញ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានព្រះបន្ទូល និងវត្តមានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពាក្យ ឥរិយាបទ និងសកម្មភាពរបស់អ្នកហើយប្រសិនបើអ្នកឃ្លាតឆ្ងាយពីខ្ញុំ ហើយរស់នៅក្នុងខ្លួនឯង រស់នៅក្នុងទស្សនគំនិត និងគោលលទ្ធិ និងក្បួនច្បាប់ អញ្ចឹងនោះគឺជាភស្តុតាង ដែលអ្នកបានគិតពីអំពើបាប។ និយាយម៉្យាងទៀត អ្នកនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវរឿងចាស់របស់អ្នកដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យដទៃធ្វើបាបខ្លួនឯង ឬធ្វើឲ្យខូចព្រលឹងអ្នកបន្តិចបន្តួចឡើយ។ មនុស្សដែលធ្វើបែបនេះ គឺជាមនុស្សដែលក្រីក្រណាស់ ហើយពិតជាមិនសមរម្យ ហើយពួកគេមិនអាចមើលឃើញពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ឬទទួលស្គាល់ព្រះពររបស់ទ្រង់ឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកបន្តមានអាកប្បកិរិយាវង្វេងស្មារតីដូច្នេះ តើពេលណាអ្នកនឹងអាចឲ្យខ្ញុំធ្វើកិច្ចការជាមួយអ្នកបាន? បន្ទាប់ពីខ្ញុំបញ្ចប់ព្រះបន្ទូល អ្នកបាន ស្តាប់ ប៉ុន្តែមិនបានរក្សាទុកអ្វីទាំងអស់ ហើយអ្នកនឹងខ្សោយ ជាពិសេសនៅពេលដែលបញ្ហារបស់អ្នកត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញជាក់ស្តែង។ តើកម្ពស់នោះជាអ្វីទៅ? តើខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យអ្នកពេញលេញនៅពេលណាប្រសិនបើអ្នកតែងតែត្រូវបានគេបញ្ចុះបញ្ចូល? ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមានសេចក្តីភ័យខ្លាច អញ្ចឹងអ្នកគួរតែប្រញាប់ព្រមានអ្នកដទៃថា «ខ្ញុំនឹងមិនឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំឡើយ។ ខ្ញុំអាចកំចាត់ចោលនូវនិស្ស័យចាស់ពីធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំដោយខ្លួនខ្ញុំ។» ដូច្នេះគ្មាននរណាម្នាក់នឹងស្តីបន្ទោសអ្នក ឬប៉ះពាល់អ្នក ហើយអ្នកនឹងមានសេរីភាពក្នុងការជឿលើគ្រប់វិធីដែលអ្នកចង់បានដោយគ្មាននរណាម្នាក់យកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកឡើយ។ តើអ្នកអាចដើរតាមគន្លងរបស់ខ្ញុំបានទេ? ដោយអះអាងថា អ្នកប្រាកដថាខ្ញុំជាព្រះជាម្ចាស់របស់អ្នក និងជាព្រះអម្ចាស់របស់អ្នកគឺគ្មានអ្វីទាំងអស់ ក្រៅពីព្រះបន្ទូលទទេ។ ប្រសិនបើអ្នកពិតជាគ្មានការសង្ស័យ អ្វីទាំងនេះនឹងមិនមានបញ្ហាទេ ហើយអ្នកនឹងជឿថា វាជា សេចក្តីស្រឡាញ់ និងការប្រទានពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានមកដល់អ្នក។ នៅពេលខ្ញុំមានព្រះបន្ទូល វាគឺសម្រាប់ពួកកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ ហើយពាក្យរបស់ខ្ញុំគួរតែត្រូវបានបំពេញដោយការអរគុណ និងការសរសើរ។

ខាង​ដើម៖ ជំពូកទី ១១

បន្ទាប់៖ ជំពូកទី ១៣

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

ការកំណត់

  • អត្ថបទ
  • ប្រធានបទ

ពណ៌​ដិតច្បាស់

ប្រធានបទ

ប្រភេទ​អក្សរ

ទំហំ​អក្សរ

ចម្លោះ​បន្ទាត់

ចម្លោះ​បន្ទាត់

ប្រវែងទទឹង​ទំព័រ

មាតិកា

ស្វែងរក

  • ស្វែង​រក​អត្ថបទ​នេះ
  • ស្វែង​រក​សៀវភៅ​នេះ