ជំពូកទី ១២

ប្រសិនបើឯងមាននិស្ស័យមិនឋិតថេរ ផ្លុំតាមរបៀបនេះឬរបៀបនោះ ដូចជាខ្យល់ និងភ្លៀង ហើយប្រសិនបើឯងមិនអាចបន្តទៅមុខដោយកម្លាំងរបស់ឯងទាំងអស់នោះដំបងរបស់អញនឹងមិននៅឆ្ងាយពីឯងទេ។  នៅពេលដែលឯងត្រូវបានដោះស្រាយ បរិយាកាសគឺកាន់តែអាក្រក់ ហើយឯងត្រូវបានគេបៀតបៀនកាន់តែខ្លាំងនោះ សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឯងចំពោះព្រះជាម្ចាស់កាន់តែខ្លាំង ហើយឯងនឹងឈប់ពឹងផ្អែកពិភពលោកទៀតហើយ។ បើគ្មានមធ្យោបាយផ្សេងឆ្ពោះទៅមុខទេ ឯងនឹងមករកអញ ហើយទទួលបានកម្លាំង និងទំនុកចិត្តឡើងវិញ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងបរិយាកាសកាន់តែងាយស្រួលឯងនឹងបន្តធ្វើដោយងងឹតងងុល។ ឯងត្រូវតែចូលពីផ្នែកវិជ្ជមាន ឯងត្រូវសកម្ម និងមិនមែនអសកម្ម  ឯងមិនត្រូវរង្គោះរង្គើដោយនរណាម្នាក់ ឬអ្វីក៏ដោយក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ ហើយឯងមិនត្រូវទទួលឥទ្ធិពលពីពាក្យរបស់នរណាម្នាក់ឡើយ។  ឯងត្រូវតែមានឥរិយាបថឋិតថេរ មិនថាមនុស្សនិយាយអ្វីក៏ដោយ ឯងត្រូវតែអនុវត្តនូវអ្វីដែលឯងដឹងថាជាការពិត។  ឯងត្រូវតែមានព្រះបន្ទូលរបស់អញដែលកំពុងធ្វើការនៅខាងក្នុងរបស់ឯងជានិច្ច មិនថាឯងត្រូវប្រឈមមុខនឹងនរណាក៏ដោយ។  ឯងត្រូវតែមានជំហររឹងមាំក្នុងទីបន្ទាល់របស់ឯងចំពោះអញ ហើយបង្ហាញការយកចិត្ដទុកដាក់ចំពោះបន្ទុករបស់អញ។  ឯងមិនត្រូវភាន់ច្រឡំ ដោយយល់ស្របនឹងមនុស្សដោយមិនមានគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ឯងឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ ឯងត្រូវតែមានភាពក្លាហានក្នុងការក្រោកឈរ និងជំទាស់នឹងអ្វីដែលមិនមែនកើតចេញមកពីអញ។ ប្រសិនបើឯងដឹងច្បាស់ថា មានអ្វីមួយខុសប្រក្រតី ប៉ុន្តែឯងនៅតែស្ងៀមស្ងាត់ ដូច្នេះឯងមិនមែនជាមនុស្សដែលអនុវត្តសេចក្តីពិតឡើយ។ ប្រសិនបើឯងដឹងថា មានអ្វីមួយមិនត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកបង្វែរប្រធានបទ ហើយសាតាំងបានរារាំង    ដែលជាហេតុបណ្តាលឲ្យឯងនិយាយដោយគ្មានឥទ្ធិពល ហើយមិនអាចតស៊ូបានរហូតដល់ទីបញ្ចប់ ដូច្នេះមានន័យថា ឯងនៅតែមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងចិត្តរបស់ឯង។ តើបែបនោះហើយដែលចិត្តឯងនៅតែពេញទៅដោយគំនិតរបស់សាតាំងមែនទេ?

តើអ្នកមានជ័យជម្នះម្នាក់គឺជាអ្វី?  ទាហានល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រូវតែក្លាហាន ហើយពឹងផ្អែកលើអញឲ្យមានភាពរឹងមាំខាងវិញ្ញាណ។  ពួកគេត្រូវតែប្រយុទ្ធដើម្បីក្លាយជាអ្នកចម្បាំង និងប្រយុទ្ធជាមួយសាតាំងរហូតដល់ស្លាប់។  ឯងត្រូវតែភ្ញាក់ជានិច្ច ហើយនេះជាមូលហេតុដែលអញទាមទារឲ្យឯងសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយអញនៅគ្រប់ពេលវេលា ហើយរៀនឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធនឹងអញ។ ប្រសិនបើនៅពេលណាមួយ និងក្នុងស្ថានភាពណាមួយ ឯងអាចនៅស្ងប់ស្ងៀមនៅចំពោះអញ ចូរស្តាប់ព្រះបន្ទូលរបស់អញ ហើយផ្តោតលើព្រះបន្ទូល និងសកម្មភាពរបស់អញ នោះឯងនឹងមិនត្រូវបានគេផ្ដួល និងបាត់បង់មូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ឯងឡើយ។  អ្វីក៏ដោយដែលឯងទទួលពីអញអាចត្រូវបានអនុវត្ត។  ព្រះបន្ទូលនីមួយៗរបស់អញគឺសំដៅទៅលើស្ថានភាពរបស់ឯង ហើយព្រះបន្ទូលរបស់អញចាក់ដោតចិត្តឯង។  ទោះបីជាឯងអាចបដិសេធព្រះបន្ទូលក៏ដោយ ឯងមិនអាចបដិសេធព្រះបន្ទូលនៅក្នុងចិត្តរបស់ឯងបានទេ។  លើសពីនេះទៅទៀត ប្រសិនបើឯងវិភាគព្រះបន្ទូលរបស់អញ ឯងនឹងត្រូវបានជំនុំជម្រះ។  នោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់អញ គឺជាសេចក្តីពិត ជាជីវិតនិង ជាផ្លូវ។  ព្រះបន្ទូលជាដាវមុខពីរ ហើយព្រះបន្ទូលអាចយកឈ្នះសាតាំង។  អ្នកណាយល់ហើយ មានមាគ៌ាប្រតិបត្តិព្រះបន្ទូលអញ អ្នកនោះមានសុភមង្គល ហើយអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្ដតាម អ្នកនោះនឹងត្រូវទទួលទោសដោយមិនរើសមុខ។  នេះគឺជាការអនុវត្តដ៏ជាក់ស្តែង។ សព្វថ្ងៃនេះ អ្នកដែលអញជំនុំជម្រះបានពង្រីកខ្លួន៖ មិនត្រឹមតែឯងដែលស្គាល់អញ នឹងត្រូវជំនុំជម្រះចំពោះមុខអញប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែឯងដែលមិនជឿលើអញ និងអ្នកដែលព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីតស៊ូ និងរារាំងការងាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងត្រូវជំនុំជម្រះផងដែរ។ អស់អ្នកដែលនៅចំពោះព្រះភក្ត្រអញដែលដើរតាមគន្លងអញ នឹងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ជាភ្លើងដែលឆាបឆេះ!  ព្រះជាម្ចាស់មានឫទ្ធានុភាព!  ព្រះអង្គកំពុងកាត់ទោសការជំនុំជម្រះរបស់ទ្រង់ ហើយកាត់ទោសប្រហារជីវិតពួកគេ។ អ្នកនៅក្នុងក្រុមជំនុំ ដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើតាមការងាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលរំខានដល់ការងារនោះ អ្នកដែលបង្ហាញ អ្នកដែលមានចេតនា និងគោលដៅមិនត្រឹមត្រូវ អ្នកដែលមិនបានខិតខំហូប និងផឹកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ អ្នកដែលបន្តធ្វើដោយងងឹតងងុល និងគួរឲ្យសង្ស័យ អ្នកដែលបានសំលឹងទៅមើលអំពីកិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ព្រះបន្ទូលនៃការជំនុំជម្រះនឹងមកដល់មនុស្សទាំងនេះនៅពេលណាមួយ។  សកម្មភាពរបស់មនុស្សទាំងអស់ត្រូវបានបង្ហាញ។  ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្រាវជ្រាវដួងចិត្តខាងក្នុងរបស់មនុស្សដូច្នេះមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសឡើយ សូមប្រយ័ត្នប្រយែង និងប្រុងប្រយ័ត្ន។  ចូរកុំធ្វើសកម្មភាពខ្លួនឯងដោយងងឹតងងុល ប្រសិនបើសកម្មភាពរបស់ឯងមិនសមស្របនឹងព្រះបន្ទូលរបស់អញទេនោះ ឯងនឹងត្រូវជំនុំជម្រះ។ វានឹងមិនធ្វើដើម្បីត្រាប់តាម ធ្វើឲ្យសង្ស័យ ឬមិនយល់ពិតប្រាកដ  ឯងត្រូវតែមកចំពោះព្រះភក្ត្រអញ ហើយទំនាក់ទំនងជាមួយអញឲ្យបានញឹកញាប់។

អ្វីក៏ដោយដែលឯងយកពីអញនឹងផ្តល់ឲ្យឯងនូវផ្លូវដើម្បីអនុវត្ត។  ឯងនឹងត្រូវអមដំណើរដោយអំណាចរបស់អញ មានវត្ដមានអញ ហើយដើរតាមព្រះបន្ទូលអញជានិច្ច  ឯងនឹងមានអ្វីៗទាំងអស់ខាងលោកិយ ហើយមានអំណាចនៃការរស់ឡើងវិញ។  ប្រសិនបើឯងមិនមានព្រះបន្ទូល និងវត្តមានរបស់អញនៅក្នុងពាក្យ ឥរិយាបទ និងសកម្មភាពរបស់ឯងហើយប្រសិនបើឯងឃ្លាតឆ្ងាយពីអញ ហើយរស់នៅក្នុងខ្លួនឯង រស់នៅក្នុងទស្សនគំនិត និងគោលលទ្ធិ និងក្បួនច្បាប់ អញ្ចឹងនោះគឺជាភស្តុតាង ដែលឯងបានគិតពីអំពើបាប។ និយាយម៉្យាងទៀត ឯងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវរឿងចាស់របស់ឯងដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យដទៃធ្វើបាបខ្លួនឯង ឬធ្វើឲ្យខូចព្រលឹងឯងបន្តិចបន្តួចឡើយ។ មនុស្សដែលធ្វើបែបនេះ គឺជាមនុស្សដែលក្រីក្រណាស់ ហើយពិតជាមិនសមរម្យ ហើយពួកគេមិនអាចមើលឃើញពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ឬទទួលស្គាល់ព្រះពររបស់ទ្រង់ឡើយ។  ប្រសិនបើឯងបន្តមានអាកប្បកិរិយាវង្វេងស្មារតីដូច្នេះ តើពេលណាឯងនឹងអាចឲ្យអញធ្វើកិច្ចការជាមួយឯងបាន?  បន្ទាប់ពីអញបញ្ចប់ព្រះបន្ទូល ឯងបាន  ស្តាប់ ប៉ុន្តែមិនបានរក្សាទុកអ្វីទាំងអស់ ហើយឯងនឹងខ្សោយ ជាពិសេសនៅពេលដែលបញ្ហារបស់ឯងត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញជាក់ស្តែង។  តើកម្ពស់នោះជាអ្វីទៅ?  តើអញអាចធ្វើឲ្យឯងពេញលេញនៅពេលណាប្រសិនបើឯងតែងតែត្រូវបានគេបញ្ចុះបញ្ចូល?  ប្រសិនបើឯងនៅតែមានសេចក្តីភ័យខ្លាច អញ្ចឹងឯងគួរតែប្រញាប់ព្រមានអ្នកដទៃថា “អញនឹងមិនឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដោះស្រាយជាមួយអញឡើយ។  អញអាចកំចាត់ចោលនូវនិស្ស័យចាស់ពីធម្មជាតិរបស់អញដោយខ្លួនអញ”។  ដូច្នេះគ្មាននរណាម្នាក់នឹងស្តីបន្ទោសឯង ឬប៉ះពាល់ឯង ហើយឯងនឹងមានសេរីភាពក្នុងការជឿលើគ្រប់វិធីដែលឯងចង់បានដោយគ្មាននរណាម្នាក់យកចិត្តទុកដាក់ពីឯងឡើយ។  តើឯងអាចដើរតាមគន្លងរបស់អញបានទេ?  ដោយអះអាងថា ឯងប្រាកដថាអញជាព្រះជាម្ចាស់របស់ឯង និងជាព្រះអម្ចាស់របស់ឯងគឺគ្មានអ្វីទាំងអស់ ក្រៅពីព្រះបន្ទូលទទេ។ ប្រសិនបើឯងពិតជាគ្មានការសង្ស័យ អ្វីទាំងនេះនឹងមិនមានបញ្ហាទេ ហើយឯងនឹងជឿថា វាជា   សេចក្តីស្រឡាញ់ និងការប្រទានពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានមកដល់ឯង។  នៅពេលអញមានព្រះបន្ទូល វាគឺសម្រាប់បុត្រារបស់អញ ហើយពាក្យរបស់អញគួរតែត្រូវបានបំពេញដោយការអរគុណ និងការសរសើរ។

ខាង​ដើម៖ ជំពូកទី ៤

បន្ទាប់៖ ជំពូកទី ១៣

តើយើងគួរអធិស្ឋានយ៉ាងដូចម្ដេច ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សណ្ដាប់? សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។
សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ
សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ តាមរយៈMessenger

ខ្លឹមសារ​ពាក់ព័ន្ធ

តើអ្នកជឿគួរប្រកាន់យកទស្សនៈអ្វី

តើមនុស្សលោកបានទទួលអ្វីចាប់តាំងពីពួកគេចាប់ផ្តើមជឿដំបូងលើព្រះជាម្ចាស់? តើអ្នកបានដឹងអ្វីខ្លះពីព្រះជាម្ចាស់? ដោយសារជំនឿរបស់អ្នកលើព្រះជាម្ចាស់...

យកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើតថភាព

មនុស្សគ្រប់រូបអាចក្លាយជាមនុស្សគ្រប់លក្ខណ៍ដោយសារព្រះជាម្ចាស់ ដូច្នេះហើយ គ្រប់គ្នាគួរតែយល់ថា ការបម្រើព្រះបែបណាសមស្របបំផុតនឹងព្រះហឫទ័យទ្រង់។...

អំពីបទពិសោធន៍

តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់លោកពេត្រុស គាត់បានឆ្លងកាត់ ការល្បងលរាប់រយដងមកហើយ។ បើទោះបីជាមនុស្សសព្វថ្ងៃ នេះដឹងអំពីពាក្យថា “ការល្បងល”...

ការកំណត់

  • អត្ថបទ
  • ប្រធានបទ

ពណ៌​ដិតច្បាស់

ប្រធានបទ

ប្រភេទ​អក្សរ

ទំហំ​អក្សរ

ចម្លោះ​បន្ទាត់

ចម្លោះ​បន្ទាត់

ប្រវែងទទឹង​ទំព័រ

មាតិកា

ស្វែងរក

  • ស្វែង​រក​អត្ថបទ​នេះ
  • ស្វែង​រក​សៀវភៅ​នេះ