ជំពូកទី ២១

ពេលនេះ កិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាននាំឯងរាល់គ្នាចូលទៅកាន់ផ្ទៃមេឃថ្មី និងផែនដីថ្មី។ អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានកែប្រែជាថ្មី អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងស្ថិតក្នុងព្រះហស្ដរបស់អញ ហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងកំពុងចាប់ផ្តើមជាថ្មី! ជាមួយនឹងសញ្ញាណរបស់ពួកគេ មនុស្សមិនអាចយល់នូវកិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានឡើយ ហើយវាគ្មានន័យចំពោះពួកគេទេ ប៉ុន្តែអញគឺជាព្រះដែលកំពុងធ្វើកិច្ចការ ហើយព្រះប្រាជ្ញាញាណរបស់អញគឺស្ថិតនៅខាងក្នុងកិច្ចការនោះ។ ដូច្នេះហើយ ឯងគួរខ្វល់ខ្វាយពីខ្លួនឯង ចំពោះតែការដាក់នូវសញ្ញាណ និងយោបល់ទាំងអស់របស់ឯងរាល់គ្នា ព្រមទាំងការហូប និងការផឹកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយការចុះចូលប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានពិភាល់អ្វីទាំងអស់។ ចាប់តាំងពីអញធ្វើកិច្ចការតាមរបៀបនេះ អញនឹងមានការទទួលខុសត្រូវដ៏បរិសុទ្ធ។ តាមពិត មនុស្សមិនចាំបាច់មានវិធីពិសេសណាមួយនោះទេ។ មានតែព្រះជាម្ចាស់ទេ ដែលកំពុងសម្ដែងឫទ្ធិបារមី និងសព្វានុភាពរបស់ទ្រង់។ មនុស្សមិនគួរអួតទេ លុះត្រាតែពួកគេអួតអំពីព្រះជាម្ចាស់។ បើមិនដូច្នេះទេ ឯងនឹងទទួលរងនូវការបាត់បង់។ ព្រះជាម្ចាស់លើកស្ទួយអ្នកដែលលំបាកលំបិនដែលបានចេញពីលំអងធូលី ហើយអ្នកដែលបន្ទាបខ្លួននឹងត្រូវបានលើកឲ្យខ្ពស់ឡើង។ អញនឹងប្រើព្រះប្រាជ្ញាញាណរបស់អញក្នុងគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំសាកល ដើម្បីគ្រប់គ្រងជាតិសាសន៍ទាំងអស់ និងមនុស្សទាំងអស់ ដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងអស់នៅក្នុងអញ ហើយដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាដែលនៅក្នុងក្រុមជំនុំអាចចុះចូលនឹងអញបាន។ អស់អ្នកដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមពីមុន ត្រូវតែស្តាប់បង្គាប់ដល់អញឥឡូវនេះ ត្រូវតែចុះចូលចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក និងទ្រាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក។ ជីវិតរបស់ឯងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងគ្នា ហើយឯងត្រូវតែស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក ឯងរាល់គ្នាត្រូវផ្តោតលើចំណុចខ្លាំងរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីបំពេញនូវភាពខ្សោយរបស់ឯងផ្ទាល់ ហើយត្រូវបម្រើក្នុងភាពសម្របសម្រួល។ តាមរបៀបនេះ ក្រុមជំនុំនឹងត្រូវសាងសង់ឡើង ហើយសាតាំងនឹងមិនមានឱកាសកេងប្រវ័ញ្ចឡើយ។ ពេលនោះ ផែនការគ្រប់គ្រងរបស់អញនឹងមិនទទួលបរាជ័យឡើយ។ អញសូមរំឮកឯងរាល់គ្នានូវរឿងមួយទៀតទៅចុះ។ ចូរកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនឯងអោយសោះ ពីព្រោះមនុស្សបែបនេះ គឺមានភាពជាក់លាក់ ឬបានប្រព្រឹត្ដតាមរបៀបណាមួយ ដែលជាលទ្ធផលឯងក្លាយទៅជាអន់ថយនៅក្នុងលក្ខណៈខាងវិញ្ញាណរបស់ឯង។ ដូចដែលអញបានឃើញ វាមិនសមទេ ហើយវាគឺជារឿងដែលគ្មានតម្លៃ។ តើព្រះមួយអង្គដែលឯងជឿ មិនមែនជាព្រះជាម្ចាស់ទេឬអី? វាមិនមែនជាបុគ្គលខ្លះទេ។ មុខងារមិនដូចគ្នាទេ។ មានរូបកាយមួយ។ ម្នាក់ៗបំពេញកាតព្វកិច្ចរៀងៗខ្លួន នៅកន្លែងរបស់ខ្លួន និងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់គេ—សម្រាប់ផ្កាភ្លើងនីមួយៗ មានពន្លឺចាំងមួយ— ហើយស្វែងរកភាពចាស់ទុំក្នុងជីវិត។ ការធ្វើដូច្នេះ នឹងធ្វើឲ្យអញសព្វព្រះហឫទ័យ។

ឯងរាល់គ្នាត្រូវតែខ្វល់ខ្វាយចំពោះខ្លួនឯង តែចំពោះពេលមានសេចក្ដីសុខសាន្ដនៅចំពោះអញប៉ុណ្ណោះ។ ចូររក្សាការប្រកបទាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយអញ ចូរស្វែងរកកន្លែងដែលឯងមិនយល់ ចូរថ្វាយសេចក្ដីអធិស្ឋាន ហើយរង់ចាំពេលវេលារបស់អញ។ មើលឃើញអ្វីគ្រប់យ៉ាងច្បាស់ពីវិញ្ញាណ។ ចូរកុំប្រព្រឹត្ដដោយធ្វេសប្រហែស ដើម្បីបង្ការខ្លួនឯងពីការដើរវង្វេង។ មានតែវិធីនេះទេ ដែលការហូប និងការផឹកព្រះបន្ទូលរបស់អញបង្កើតផលបាន។ ចូរហូប និងផឹកព្រះបន្ទូលរបស់អញឲ្យបានញឹកញាប់ ចូរពិចារណានូវអ្វីដែលអញបានមានបន្ទូល ចូរយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់អញ ហើយរស់នៅតាមសេចក្ដីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់អញ ដែលនេះគឺជាបញ្ហាចម្បង។ ដំណើរការនៃការសាងសង់ក្រុមជំនុំ ក៏ជាដំណើរការនៃការរីកចម្រើននៃជីវិតដែរ។ ប្រសិនបើជីវិតរបស់ឯងឈប់លូតលាស់ ឯងមិនអាចសង់ឡើងបានទេ។ ដោយពឹងផ្អែកលើធម្មជាតិ លើសាច់ឈាម លើភាពខ្លាំងក្លា លើការចូលរួមចំណែក និងលើគុណសម្បត្តិ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ឯងអាចល្អបាន ប្រសិនបើឯងពឹងផ្អែកលើរបស់ទាំងនេះ នោះឯងនឹងមិនត្រូវបានសាងសង់ទេ។ ឯងត្រូវតែរស់នៅតាមព្រះបន្ទូលនៃជីវិត រស់នៅក្នុងការបំភ្លឺ និងការស្ដែងឲ្យឃើញជាក់ច្បាស់ពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ដឹងពីស្ថានភាពជាក់ស្តែងរបស់ឯង និងក្លាយជាមនុស្សដែលមានការផ្លាស់ប្តូរ។ ឯងត្រូវតែមានការយល់ច្បាស់ដូចគ្នាអំពីវិញ្ញាណ មានការបំភ្លឺថ្មី និងអាចដើរទាន់ពន្លឺថ្មីបាន។ ឯងត្រូវតែអាចខិតមកជិតអញឥតឈប់ឈេរ ហើយអាចប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអញ អាចពឹងលើលើព្រះបន្ទូលរបស់អញចំពោះសកម្មភាពរបស់ឯងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ អាចគ្រប់គ្រងគ្រប់ប្រភេទមនុស្ស ព្រឹត្តិការណ៍ និងរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងដោយត្រឹមត្រូវ ដោយពឹងលើព្រះបន្ទូលរបស់អញ និងមានព្រះបន្ទូលរបស់អញជាស្តង់ដារបស់ឯង និងរស់នៅតាមនិស្ស័យរបស់អញក្នុងគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នៃជីវិតរបស់ឯង។

ប្រសិនបើឯងចង់ស្វែងយល់ និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព្រះហឫទ័យរបស់អញ ឯងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់លើព្រះបន្ទូលរបស់អញ។ ចូរកុំធ្វើអ្វីៗដោយប្រញាប់ប្រញាល់។ អ្វីទាំងអស់ដែលអញមិនយល់ព្រម នឹងជួបនូវការអាក្រក់នៅទីបញ្ចប់។ ព្រះពរកើតឡើងតែនៅពេលដែលអញយល់ស្របអោយកើតមានប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអញមានបន្ទូល វានឹងកើតមាន។  ប្រសិនបើអញបញ្ជា នោះវានឹងឈរយ៉ាងរឹងមាំ។ ដើម្បីជៀសវាងពីការធ្វើឲ្យអញក្រោធ ឯងមិនត្រូវធ្វើអ្វីដែលអញមិនអនុញ្ញាតអោយធ្វើនោះឡើយ។ ប្រសិនបើឯងធ្វើបែបនេះបាន វានឹងគ្មានពេលសម្រាប់ឯងក្នុងការមានអារម្មណ៍សោកស្តាយនោះទេ!

ខាង​ដើម៖ ជំពូក ២០

បន្ទាប់៖ ជំពូកទី ២២

តើយើងគួរអធិស្ឋានយ៉ាងដូចម្ដេច ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សណ្ដាប់? សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។
សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ
សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ តាមរយៈMessenger

ខ្លឹមសារ​ពាក់ព័ន្ធ

អំពីបទពិសោធន៍

តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់លោកពេត្រុស គាត់បានឆ្លងកាត់ ការល្បងលរាប់រយដងមកហើយ។ បើទោះបីជាមនុស្សសព្វថ្ងៃ នេះដឹងអំពីពាក្យថា “ការល្បងល”...

តើកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ងាយស្រួលដូចមនុស្សគិតដែរឬទេ?

ក្នុងនាមជាអ្នកជឿលើព្រះជាម្ចាស់ ម្នាក់ៗក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាគួរតែលើកសរសើរអំពីរបៀបដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលការលើកតម្កើង...

តើអ្នកជឿគួរប្រកាន់យកទស្សនៈអ្វី

តើមនុស្សលោកបានទទួលអ្វីចាប់តាំងពីពួកគេចាប់ផ្តើមជឿដំបូងលើព្រះជាម្ចាស់? តើអ្នកបានដឹងអ្វីខ្លះពីព្រះជាម្ចាស់? ដោយសារជំនឿរបស់អ្នកលើព្រះជាម្ចាស់...

ការកំណត់

  • អត្ថបទ
  • ប្រធានបទ

ពណ៌​ដិតច្បាស់

ប្រធានបទ

ប្រភេទ​អក្សរ

ទំហំ​អក្សរ

ចម្លោះ​បន្ទាត់

ចម្លោះ​បន្ទាត់

ប្រវែងទទឹង​ទំព័រ

មាតិកា

ស្វែងរក

  • ស្វែង​រក​អត្ថបទ​នេះ
  • ស្វែង​រក​សៀវភៅ​នេះ